Home

Samen maken we gemeente Mook en Middelaar

Als gemeente geloven we in de kracht van onze gemeenschap. We willen ons samen met onze inwoners, verenigingen en ondernemers inzetten voor vitale en leefbare kernen. En beter gebruik maken van de aanwezige kennis en expertise in onze gemeente. Tenslotte weet u wat er speelt in uw buurt of wijk. Samen kunnen we voor een prettige leefomgeving zorgen, waar het fijn is om te wonen, werken en recreëren. Daarom vragen we u om mee te praten over gemeentelijke projecten en vinden we inwonerparticipatie een vaste waarde.

Ik wil meepraten