Wat is het?

Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

De gemeente kan een trouwambtenaar voor u regelen. Ook is er de mogelijkheid om een trouwambtenaar voor één dag aan te wijzen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum
 • de trouwlocatie
 • welke trouwambtenaar u wilt
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie
 • of u een trouwboekje wilt
 • wat de kosten zijn

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed.

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Waar kan ik trouwen?

Er kan in de gemeente Mook en Middelaar op 3 locaties getrouwd worden.

 • Raadzaal gemeentehuis
 • Restaurant/herberg 't Zwaantje
 • Jachtslot Mookerheide

Vooraf overleg plegen met uitbater

U dient vooraf overleg te plegen met de desbetreffende uitbater over de mogelijkheden; definitieve afspraken moeten via het KlantContactCentrum van de gemeente worden gemaakt. Dit kan pas gebeuren nadat men een datum heeft besproken met de uitbater.

Zelf gekozen locatie

Ook kan een huwelijk op een zelf gekozen locatie worden voltrokken. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. U kunt hierover contact opnemen met Publiekszaken. Minimaal 3 maanden voor de beoogde huwelijksdatum moet een schriftelijk verzoek worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders

Op welke tijdstippen kan er getrouwd worden?

Het hele jaar door kan getrouwd worden op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 19.00 uur, zaterdag tussen 10.00 - 17.00 uur en zondag tussen 10.00 en 16.00 uur

Wat moet ik meenemen?

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet bepaalde documenten al. Bent u in het buitenland geboren, of gehuwd geweest, dan kan het zo zijn dat u aanvullende stukken moet inleveren.Wat u altijd moet inleveren of meesturen:

 • Geldig legitimatiebewijs van beide partners.
 • Geldig legitimatiebewijs van de getuigen.

Documenten buitenland

 • Als u in het buitenland geboren bent en nog nooit een geboorteakte bij de gemeente ingeleverd hebt, moet u een afschrift of uittreksel van uw geboorteakte overleggen. De geboorteakte moet in het Nederlands, Duits, Frans of Engels opgesteld zijn of vertaald zijn door een in Nederland beëdigd vertaler.
 • Als u in het buitenland gehuwd bent geweest en dit huwelijk door echtscheiding of overlijden van de partner in het buitenland ontbonden is, moet u hiervan bewijsstukken overleggen als u dat nog niet eerder gedaan heeft. Deze bewijsstukken moeten ook opgesteld zijn in het Nederlands, Duits, Engels of Frans of zijn vertaald door een in Nederland beëdigd vertaler.

Eisen

Documenten uit het buitenland moeten vaak aan bepaalde eisen voldoen (legalisatie, apostille). Informeert u ruim van tevoren wat voor u van toepassing is.

Meer informatie

U kunt bij Publiekszaken terecht voor alle informatie.

Wat kost het?

De leges variëren afhankelijk van tijdstip en locatie die u kiest. Kosteloos trouwen is mogelijk op dinsdagmorgen tussen 09.00 en 10.00 uur in een spreekkamer in het gemeentehuis. Informeer naar de voorwaarden. Voor de exacte kosten verwijzen we u naar de legesverordening 2024

Extra informatie

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap

Dit kan op dinsdagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur in een spreekkamer van het gemeentehuis. De plechtigheid bestaat alleen uit de wettelijk voorgeschreven formaliteiten zoals het geven van het ja-woord, het ondertekenen van de huwelijksakte door het bruidspaar en de getuigen en het uitreiken van het trouwboekje (voor het trouwboekje worden wel kosten in rekening gebracht). De hele voltrekking duurt ongeveer 10 minuten. In de spreekkamer is slechts plaats voor enkele gasten.