Huidige trouwlocaties

U kunt in de gemeente Mook en Middelaar trouwen in de raadzaal en in ’t Zwaantje in Mook.

Trouwen in zelf gekozen locatie

Het is ook mogelijk om te trouwen in een door u zelf gekozen locatie. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

  • de locatie moet openbaar en voor iedereen toegankelijk zijn
  • de locatie moet zich bevinden op gemeentegrond (dus niet op het water of in de lucht)
  • er moet voldaan worden aan criteria als openbare orde, goede smaak en goede zeden

Verzoek aan het college van B&W

Wanneer u een keuze voor een bepaalde locatie heeft gemaakt, richt u minimaal 3 maanden voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap een schriftelijk verzoek aan het college van B&W. Vervolgens wordt gecontroleerd of de locatie voldoet aan de gestelde voorwaarden. Bij een positieve beoordeling wordt door de partijen een contract ondertekend.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons KlantContactCentrum, telefoonnummer (024) 696 91 11.

Heeft deze informatie u geholpen?