Evenement organiseren

Wat is het?

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Waarin voorziet een evenementenvergunning?

Voor zover van toepassing voorziet een evenementenvergunning tevens in een ontheffing geluidhinder, tijdelijke ontheffing voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank, een vergunning voor het plaatsen van een tent en een vergunning voor het plaatsen van reclameborden. De gemeente maakt onderscheid in kleinschalige en grootschalige evenementen. De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen
 • een bepaalde begin- en eindtijd
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen
 • geen grote voorwerpen plaatsen

Vergunningvrijstelling

Aan een vergunningvrijstelling zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. Zo moet het bijvoorbeeld gaan om een evenement dat slechts één keer per jaar georganiseerd wordt, maximaal één dag duurt en plaatsvindt tussen 09.30 en 24.00 uur. Er mag geen sprake zijn van overmatige geluidhinder en eventuele muziek moet uiterlijk 23.00 uur stopgezet worden. Er mogen niet meer dan 100 personen aanwezig zijn en ingeval er een tent geplaatst wordt mogen er niet meer dan 50 personen gelijktijdig in de tent aanwezig zijn. Daarnaast mogen er geen doorgaande wegen worden afgesloten.

Instemming gemeente

Voor vergunningvrije evenementen heeft u de instemming van de gemeente nodig. Hiervoor dient u het meldingsformulier evenementen in te dienen. Dit vindt u bij de 'formulieren'.

Wat moet ik doen?

 • Vraag de vergunning aan bij de gemeente.
 • Voor grote evenementen doet u dit minstens 16 weken van tevoren. Voor middelgrote evenementen doet u dit minstens 8 weken van tevoren.
 • Als u alleen een melding hoeft te doen, doet u dit minstens 1 week van tevoren.
 • Geef de volgende informatie:
  • naam van de organisator
  • naam van de contactpersoon op het evenement
  • omschrijving van activiteiten op het evenement
  • datum en tijdstip van het evenement
  • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
  • verwachte aantal bezoekers of deelnemers
  • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
  • of er straten afgesloten moeten worden
  • verwachte geluid (soort, tijd, locatie)
  • manier van stroomvoorziening
  • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
  • tekening van het evenemententerrein of de route van bijvoorbeeld een optocht
  • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
  • hoe en door wie het terrein of de route na afloop wordt schoongemaakt

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerontheffing, verwijzingsborden of een ontheffing voor het schenken van alcohol.

Wat kost het?

Legeskosten

De legeskosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een commerciële evenementenvergunning bedragen € 276,50 en voor een niet-commercieel evenement € 110,60. Voor een buurtbarbecue of straatfeest die niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2.25 tweede lid van de APV bedragen de legeskosten € 55,30. Voor eventueel aanvullende vergunningen worden apart leges geheven.

Kleinschalig evenement

Aan een melding van een kleinschalig evenement zijn geen legeskosten aan verbonden, mits deze voldoet aan de eisen van artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening.

Wat moet ik meenemen?

Een volledig ingevuld aanvraagformulier inclusief gevraagde bijlagen (eventueel aanvraagformulier (zie formulieren) ontheffing verstrekken zwak alcoholhoudende drank)

Hoelang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.
 • Voor middelgrote evenementen ontvangt u binnen 6 weken bericht.

Melding klein evenement

U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u binnen 5 werkdagen nadat u uw melding heeft gedaan.

Extra informatie

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.