Belastingen

Iedereen die in onze gemeente woont of een bedrijf heeft, betaalt gemeentelijke belastingen. Deze gemeenschapsgelden worden gebruikt om allerlei voorzieningen in de gemeente te bekostigen. Welke belastingen u moet betalen, hangt af van uw persoonlijke situatie.

BsGW

De gemeente Mook en Middelaar heeft de uitvoering van de belastingheffing ondergebracht bij BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Dit betekent dat u voor vragen over belastingen met BsGW contact kunt opnemen. Op de website van BsGW kunt u veel informatie vinden en inloggen op een persoonlijke pagina. 

 

Een vraag over de gemeentelijke belastingen?

Bekijk dan de informatiepagina over de gemeentelijke belastingen van de gemeente Mook en Middelaar op de website van BsGW. Kunt u hier geen antwoord vinden? Neem dan contact op met BsGW via 088-8 420420. BsGW is bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur. U kunt bij BsGW terecht voor vragen over: WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken), onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, reinigingsheffing, forensenbelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting, kwijtschelding, automatische incasso, aanmaningen, dwangbevelen en andere vragen met betrekking tot WOZ, belastingheffing, belastinginning en kwijtschelding.

WOZ-waarde via woz-waardeloket.nl

De WOZ-waarde is de waarde van onroerend goed, zoals woningen, gebouwen of grond. Via de landelijke website www.woz-waardeloket.nl kunnen WOZ-waarden van woningen in het hele land worden opgevraagd. Ook zijn er luchtfoto’s beschikbaar en kenmerken zichtbaar zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte.

Reageren op de gemeentelijke belastingaanslag?

Voor de WOZ-waardebepaling wordt gebruik gemaakt van een waarde peildatum die 1 jaar voor het begin van het belastingjaar ligt. Denkt u dat uw WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? Maak dan niet meteen bezwaar. Neem eerst contact op met BsGW. De contactgegevens staan onderaan deze pagina. De taxateurs geven graag een toelichting en beoordelen snel en kosteloos of de WOZ-waarde juist is vastgesteld. Is er toch een bezwaar nodig? Bezwaar maken kan gratis en gemakkelijk via Mijn BsGW op www.bsgw.nl. U heeft hier 6 weken de tijd voor vanaf de datum die op het aanslagbiljet staat.

Contactgegevens BsGW

Op bsgw.nl vindt u informatie over hoe u contact kunt opnemen met BsGW. 

Mijn BsGW

U kunt veel zelf digitaal regelen via Mijn BsGW. Bijvoorbeeld kwijtschelding aanvragen, het aan- of afmelden van een hond of een WOZ-bezwaar indienen. Alle correspondentie wordt opgeslagen in het persoonlijke dossier. Ook kunt u via MIJN BsGW vragen stellen. Om in te loggen op Mijn BsGW heeft u de DigiD nodig van de persoon aan wie het aanslagbiljet is gericht (voor bedrijven is E-herkenning nodig).

Telefoon

BsGW is telefonisch bereikbaar via 088-8 420420 op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.