De gemeente Mook en Middelaar heeft de uitvoering van de belastingheffing en inning ondergebracht bij BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Dit betekent dat u voor vragen over belastingen voortaan met BsGW contact op kunt nemen.

Hier vindt u de belastingtarieven van 2021.