De komende periode gaat Asfaltbouw met onderhoud van onze wegen aan de slag. De meeste werkzaamheden vinden plaats tussen 11 en 14 juni. In Middelaar ook nog op 1 en 2 juli. Daarnaast worden op 12 en 13 juni de bermen van de op- en afrit van het pontje (Cuijksesteeg) voorzien van Grasbetonstenen. Het pontje blijft in gebruik.

Mook

  • 11-14 juni: plaatselijk reparaties van asfalt Gelrestraat.
    12-14 juni: St. Janstraat, St. Adelbertstraat en Prins Bernhardstraat krijgen een nieuwe deklaag.

Molenhoek

  • 12-14 juni: Begijnenhof krijgt een nieuwe deklaag. 

Middelaar

  • 11-14 juni: plaatselijk herstel van de goten en plaatselijke reparaties van asfalt Dorpsstraat, Kopseweg en Kerkpad. 
  • 1-2 juli: reiniging Kopseweg en Dorpsstraat en aanbrengen oppervlaktebehandeling met landelijke en natuurlijke uitstraling. 

Wegen afgesloten

De rijbanen die een nieuwe deklaag of oppervlaktebehandeling krijgen, worden in verband met de veiligheid van de wegwerkers afgesloten voor het verkeer. Gedurende de werkzaamheden wordt GEEN omleidingsroute ingesteld. Dit houdt in dat bewoners en hun bezoekers op 12 en 14 juni vanaf 7.00 uur geen gebruik kunnen maken van hun straat. Naar verwachting gaat dit de gehele dag duren. 

Ook niet parkeren 

Ook adviseren wij u om gedurende de voorbereidingen en de werkzaamheden (12 tot 14 juni) uw auto niet te parkeren op de trottoirs en in de parkeervakken van de betreffende straten. Dit om te voorkomen dat uw auto mogelijk wordt besproeid met de kleeflaag. In geval van nood worden hulpdiensten wel toegelaten op de betreffende wegen. 

Deklaag heeft tijd nodig voor uitharding

De deklaag heeft tijd nodig om goed uit te harden, vandaar dat er helaas voor niemand een uitzondering gemaakt kan worden. Ook ter voorkoming van schade aan de behandeling zelf en aan voertuigen. De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij droog en niet te warm weer kunnen de wegen eerder worden vrijgegeven. 

Vragen

De planning van de werkzaamheden kan door weersomstandigheden veranderen. Aanwonenden hebben een brief ontvangen met aanvullende informatie. Heeft u vragen over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via 024 - 696 91 11 of gemeente@mookenmiddelaar.nl