Wat is het?

De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld voor het stimuleren en waarderen van kleinschalige initiatieven. Dit heeft concreet vorm gekregen door de regeling ‘ Vonkjes’ in het leven te roepen. Via deze regeling worden inwoners uitgedaagd om met (nóg meer) initiatieven te komen en wordt de betrokkenheid en zorg voor elkaar in de samenleving versterkt.

Hoe werkt het?

Het gaat hier om kleinschalige initiatieven die burgers zelf zonder hulp van de gemeente willen en kunnen uitvoeren. Het betreft geen jaarlijkse bijdrage, maar een eenmalige bijdrage van maximaal € 300,- per aanvraag. Een aanvraag kan worden gedaan door groepjes burgers of een individuele burger, maar ook door een rechtspersoon (vereniging, stichting). Kunt u het idee samen met andere inwoners uitvoeren en heeft het een sociale meerwaarde voor de langere termijn? Laat het ons weten! Bij de beoordeling zal gekeken worden of het initiatief voldoet aan de criteria van de een Vonkje. Zie voor zie voor de criteria artikel 8 van de nota Deelsubsidieverordening Leefomgeving.(externe link)

Wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van een Vonkje dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier. Dit formulier vindt u onder het tabblad formulieren. De aanvraagt dient te voldoen aan de criteria van de Algemene Subsidieverordening(externe link) en de Deelsubsidieverordening Leefomgeving(externe link). Aanvragen kunnen zowel per post als digitaal worden aangeleverd. Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (024) 696 91 11 of via gemeente@mookenmiddelaar.nl