Vriendschapsband Mook en Middelaar-Pribyslav

Na het verdwijnen van het “ijzeren gordijn” in 1989 stimuleerde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten in ons land om banden aan te gaan met Oost-Europese gemeenten. De gemeenteraad van Mook en Middelaar nam in 1990 het besluit om “de betrokkenheid van de bevolking bij internationale problemen mede inhoud te geven door het onderhouden van vriendschapsbanden met een gemeente in Oost-Europa”.

Contact met Pribyslav

Via een artikel in de krant en daarna het contact met een Tsjechische burgemeester, die eerder ambtenaar was geweest in Haarlem, ontstond via de toenmalige Mookse burgemeester Corrie Botman-Laan contact met Přibyslav. In april 1992 werd vanuit het College van Mook en Middelaar een informeel bezoek gebracht aan deze Tsjechische gemeente. Intussen werd ook de belangstelling voor een zogenaamde jumelage met Přibyslav gepeild onder het verenigingsleven in Mook en Middelaar. Daarvoor bleek ruimschoots interesse te bestaan.

Bezoek aan Mook en Middelaar 

vierkante gebeeldhouwde steen met een ronde bol uitgehakt
Steen der Vriendschap

Om nader kennis te maken bracht in 1993 een gemeentelijke delegatie vanuit Přibyslav, onder leiding van de toenmalige burgemeester Mojmir Novotny, een bezoek aan Mook en Middelaar. Beide gemeenten waren het snel eens over het sluiten van een jumelage-overeenkomst. In maart 1994 werd deze in Přibyslav door de twee burgemeesters ondertekend. In hetzelfde jaar werd in Přibyslav speciaal kunstwerk vervaardigd en onthuld ter bekrachtiging van de overeenkomst; de zogenaamde Steen der Vriendschap. 

Diverse overeenkomsten tussen de twee gemeenten

Er zijn diverse overeenkomsten tussen de twee gemeenten. Het zijn allebei kleine gemeenten gelegen in een mooie natuurlijke omgeving. In beide gemeenten staan borden waarop is aangegeven dat er wederzijds een vriendschapsband bestaat. In het kader van de overeenkomst zijn in zowel Přibyslav als Mook en Middelaar stichtingen opgericht die ten doel hebben de vriendschapsband tussen de gemeenten mee verder te helpen ontwikkelen, onder andere via uitwisselingsprogramma’s. In de loop van de jaren vonden er vele uitwisselingen plaats en zijn er diverse contacten ontstaan tussen met name scoutingsclubs, maar ook tussen onder andere brandweerlieden, tuinders, jagers en voetballers.

Bezoeken over en weer

Verder zijn er regelmatig bestuurlijke bezoeken over en weer gebracht en zijn diverse jubilea met elkaar gevierd. Zo is in oktober 2004 het 10-jarig jubileum met ruim 40 Tsjechische gasten gevierd in Mook en Middelaar. In 2007 heeft een Mookse delegatie op uitnodiging een bezoek gebracht bij het 750-jarig bestaan van de stad Přibyslav. Het 20-jarig jubileum werd vervolgens groots gevierd in Přibyslav in 2014. Daarbij werd Piet Martens, vanwege zijn bijzondere inzet voor de samenwerking, benoemd tot (eerste buitenlandse) ereburger van Přibyslav. Piet Martens, voormalig voorzitter van Scouting Don Bosco en voormalig raadslid en wethouder, overleed in 2020.  
De uitwisseling tussen scouts uit beiden gemeenten vindt jaarlijks plaats. Daarnaast zijn er in de loop van de jaren tal van vriendschapsbanden ontstaan tussen inwoners.  

gemeentehuis Prybislav
Gemeentehuis Pribyslav

Bestuurlijke afspraak

Bestuurlijk is de afspraak gemaakt dat beide (delegaties van) gemeentebesturen en de besturen van beide stichtingen elkaar om de twee jaar bezoeken. De ene keer in Přibyslav en de andere keer in Mook en Middelaar. Het 25-jarig jubileum is in juni 2019 met 25 Tsjechische gasten gevierd in Mook en Middelaar. Bij de viering waren tevens gemeenteraadsleden aanwezig uit beide gemeenten. Middels het ondertekenen van een Oorkonde werd in 2019 symbolisch de vriendschap met elkaar bevestigd. De oorkonde werd ondertekend door de burgemeesters Martin Kamarád van Přibyslav en Willem Gradisen van Mook en Middelaar.

Bezoek na de coronacrisis

Na de coronacrisis bracht een kleine delegatie vanuit Mook en Middelaar in 2022 een regulier bestuurlijk bezoek aan Přibyslav. Naast een inhoudelijk programma, met onder andere een excursie over de bosbouw rond Přibyslav en het bezoek aan de nieuwbouw van een technieklokaal bij de basisschool, is er met elkaar gesproken over de periode van de COVID-pandemie en over de oorlog in Oekraïne. Tevens zijn ervaringen uitgewisseld over de grootste vluchtelingenstroom in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog en de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Tsjechië en Nederland. Men heeft zich voorgenomen om in 2024 het 30-jarig jubileum met elkaar in Přibyslav te delen en te vieren.