Eenmalige subsidie

Wat is het?

De gemeente hecht waarde aan een goed activiteitenaanbod dat bijdraagt aan actieve deelname van burgers aan het sociale leven. Persoonlijke ontwikkeling en ontspanning, versterking van de gemeenschap, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning zijn daarbij belangrijke waarden. Organisaties die activiteiten op dit gebied ontplooien kunnen mogelijk voor een subsidie in aanmerking komen.

Verwijzingen

De subsidieverordeningen kunt u raadplegen via de link Algemene subsidieverordening Mook en Middelaar 2022  en voor de Deelsubsidieverordening Leefomgeving Mook en Middelaar 2023.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende mogelijkheden binnen de gemeente als het gaat om het aanvragen van subsidie. Het is mogelijk om een subsidie aan te vragen voor eenmalige kosten. Die kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld een eenmalige evenement, aanloopkosten voor een nieuwe organisatie of eenmalige investeringen voor bijvoorbeeld materialen en/of in een gebouw. Voor procedure, indieningsvereisten en criteria kunt u de Algemene subsidieverordening  en de Deelsubsidieverordening Leefomgeving  van onze gemeente raadplegen.

Jaarlijkse subsidie

Voor meer informatie over de jaarlijkse subsidie, klik dan hier.

Vonkje

Voor meer informatie over het vonkje, klik dan hier.

Hoe vraag ik een eenmalige subsidie aan?

Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie moet gebruik worden gemaakt van het standaard aanvraagformulier. Het aanvragen van een eenmalige subsidie kan gedurende het hele jaar. Voor de verdere procedure en indieningsvereisten kunt u de Algemene Subsidieverordening raadplegen, alsmede hoofdstuk II van de Deelsubsidieverordening Leefomgeving. Onderaan de webpagina kunt u het aanvraagformulier vinden voor de eenmalige subsidie.

Hoe lang duurt het?

De aanvraagtermijn voor een eenmalige is afhankelijk van het doel waarvoor de subsidie wordt gevraagd. Standaard bedraagt de termijn 13 weken voordat de activiteit plaatsvindt. Het college neemt dan binnen 8 weken een besluit. Bij een investeringssubsidiegelden andere termijnen. Deze moeten 6 maanden voor aanvang van de bouwwerkzaamheden respectievelijk de aanschaf van materialen aangevraagd worden. Het college neemt binnen 5 maanden na de aanvraag een besluit. Te laat ingediende aanvragen kunnen leiden tot latere besluitvorming of het niet meer in behandeling nemen van de aanvraag.