Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad(externe link). De gemeenteraad heeft diverse taken. De raad controleert het college en de burgemeester op de wijze waarop zij de gemeente besturen. Ook stelt de raad de formele en financiële kaders vast. Tenslotte is de raad bij uitstek de volks­vertegenwoordiging en dient hij dus ook de mening van de bevolking te vertolken en om te zetten in beleid.

Voorzitter gemeenteraad

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De raad van onze gemeente bestaat uit 13 leden. De leden van de raad worden om de vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente die 18 jaar of ouder zijn. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar.

Raadscommissies

De gemeente Mook en Middelaar telt drie raadscommissies: de Commissie Samenleving, Commissie Grondgebied en de Commissie Begroting en Rekening. De commissies bereiden de besluitvorming door de raad voor en bestaan uit afgevaardigden van de verschillende raadsfracties. De leden van de raadscommissies(externe link) worden benoemd door de raad, op voordracht van de fracties. Het voorzitterschap wordt vervuld door een raadslid. Alle vergaderingen zijn openbaar.