Fysieke vergadering

Inspreken over een geagendeerd onderwerp laat u uiterlijk om 16.00 uur op de dag van de vergadering weten aan de griffier, mevrouw M. van Arensbergen, telefonisch (06-50 16 50 25) of per email griffier@mookenmiddelaar.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.

Digitale vergadering

Inspreken over een geagendeerd onderwerp laat u uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de vergadering weten aan de griffier, mevrouw M. van Arensbergen, telefonisch (06-50 16 50 25) of per email griffier@mookenmiddelaar.nl, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. De tekst die u wilt inspreken, dient meegezonden te worden en mag maximaal 700 woorden bevatten.  De griffier zal namens de inspreker de tekst voorlezen in de vergadering. De betreffende tekst wordt voor de vergadering toegevoegd aan de raadsstukken.