In de Algemene commissie en Commissie Begroting en Rekening kunt u inspreken over een geagendeerd onderwerp. In de Raadsinformatieavond kunt u inspreken of een vraag stellen over de onderwerpen op de agenda.

48 uur voor aanvang

Het aanmelden voor het inspreken of het stellen van een vraag laat u 48 uur voor aanvang weten aan de griffier, Michelle van Arensbergen, telefonisch (06) 50 16 50 25 of per email griffier@mookenmiddelaar.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.

Inspreken tijdens de raadsvergadering is niet mogelijk.