Fysieke vergadering

Inspreken over een geagendeerd onderwerp laat u uiterlijk om 16.00 uur op de dag van de vergadering weten aan de griffier, mevrouw M. van Arensbergen, telefonisch (06) 50 16 50 25 of per email griffier@mookenmiddelaar.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.

Digitale vergadering

Inspreken over een geagendeerd onderwerp laat u uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de vergadering weten aan de griffier, mevrouw M. van Arensbergen, telefonisch (06) 50 16 50 25 of per email griffier@mookenmiddelaar.nl, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Stuur uw tekst van maximaal 700 woorden mee en een verkorte versie van maximaal 250 woorden. Uw tekst wordt voorgelezen door de (commissie)griffier en toegevoegd aan de raadsstukken. Bij meerdere insprekers wordt de verkorte versie voorgelezen.