In onze gemeente staan diverse woningbouwprojecten op de planning. Wie interesse heeft in een van deze woningen kan het best contact opnemen met de betreffende ontwikkelaar of aannemer. Voor sociale huur kunt u terecht bij woningcorporatie Destion(externe link). Daarnaast heeft Woonzorg Nederland(externe link) enkele seniorenwoningen in onze gemeente.

Lopende projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de grotere woningbouwprojecten in onze gemeente en waar u terecht kunt voor meer informatie. Voor het verdere woningaanbod in onze gemeente, zowel voor kleinere nieuwbouwplannen als voor bestaande woningen, adviseren wij u om op funda.nl (externe link)te kijken.

Lopende grotere projecten

ProjectMeer informatie over woningen te verkrijgen via:

250 woningen nieuwe woonwijk Molenhoek Zuid

Halderweg, Molenhoek

Bekijk ook onze projectpagina Molenhoek Zuid.

Of de website van de ontwikkelaars: www.molenhoek-zuid.nl(externe link) 

18 appartementen - Herrendal Staete

Groesbeekseweg 19, Mook

Het bestemmingsplan is vastgesteld. Het voormalige Rabobank pand dat op deze locatie stond is gesloopt en de nieuw te realiseren appartementen zijn in de verkoop gezet (zie funda.nl). De bouw is gestart. Dit is een project van Gommers.

12 koopwoningen

Hotel Plasmolen, deel 1

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan wordt in de eerste helft van 2024 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. 

18 koopappartementen

Hotel Plasmolen, deel 2

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan wordt in de eerste helft van 2024 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. 
Kerkplein MiddelaarDe gemeente is bezig om invulling te geven aan dit plan met 10-12 sociale huurwoningen die door Destion zullen worden gerealiseerd.

Groene groeiregio Arnhem-Nijmegen

De regio Arnhem-Nijmegen (Groene Metropoolregio) kent een grote (verstedelijkings-)opgave en een tekort aan woningen. Met de opgave Groene groeiregio(externe link) wil de regio dit woningentekort terugbrengen. Ook staat het bieden van voldoende (betaalbare) woningen op de agenda. In 2020 is hiervoor de Woondeal gesloten. Een langjarige samenwerking tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen zoals beleggers, (bouw)ontwikkelaars, vervoersmaatschappijen en zorgverlening. Lees meer op Woondeal regio Arnhem-Nijmegen - Groene Metropoolregio(externe link)

Regionale woningmarktmonitor

Wilt u meer inzicht in de voortgang van woningbouwrealisatie in de regio Arnhem-Nijmegen, dan kunt u terecht op de woningmarktmonitor(externe link). Deze monitor is ontwikkeld om gemeenten, provincie en marktpartijen te ondersteunen bij het voeren van het juiste gesprek over de woningmarkt.