Sociale huurwoning

Wat is het?

Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

In de gemeente Mook en Middelaar zijn twee woningcorporaties actief, Destion en Woonzorg Nederland.

Wat moet ik doen?

Neem contact op met een woningcorporatie of een koepel. U kunt zich via hun website inschrijven op vrijgekomen huurwoningen. Binnen de gemeente Mook en Middelaar is woningbouwcorporatie Destion actief. Daarnaast heeft woonzorg Nederland enkele seniorenwoningen in Mook.