Net als iedereen kunt u in het leven ook te maken krijgen met situaties waardoor u de grip op het leven (even) kwijt bent, u zich overbelast voelt, over uw grenzen heen gaat of vastloopt. Pro Persona Connect organiseert webinars om hierbij te helpen en om u handvaten te geven hoe u hier mee kunt omgaan. Het komende half jaar staan de volgende onderwerpen op de planning: 

  • 15 februari: minder piekeren
  • 28 februari: zorgen voor/om een naaste met psychische problemen
  • 19 maart: geluk is ook niet alles
  • 16 april: grenzen stellen
  • 14 mei: omgaan met stress
  • 18 juni: troost in moeilijke tijden

Alle webinars duren van 19.30 tot 21.00 uur. U vindt de folder via www.propersonaconnect.nl/preventie(externe link). Deelname is gratis en anoniem. Na aanmelding ontvangt u een link om live mee te kijken. Achteraf volgt een link om terug te kijken. Meer informatie en aanmelden: preventie@propersona.nl

Gemeente zet in op mentale gezondheid

Als gemeente zetten we ons in voor een fysiek en mentaal gezonde gemeenschap. Dit doen we in samenwerking met verschillende partners. We hopen op die manier de gezondheid van inwoners te bevorderen en problemen zoveel mogelijk te voorkomen of verkleinen. Maar belangrijker nog: we dragen bij aan een gemeenschap waarin mensen zich fit voelen en iedereen kan meedoen. Een goede mentale gezondheid en een sterke weerbaarheid zijn belangrijk om gezond te leven en gezond op te groeien. Uit cijfers blijkt dat in onze gemeente 13 tot 21 procent van de volwassenen psychische klachten ervaart. Belangrijk dus dat mentale gezondheid een bespreekbaar onderwerp is en dat de gemeente plekken faciliteert waar hierover gesproken kan worden. We werken hiervoor samen met Pro Persona Connect.