Vonkjes

Wat is het?

Onder een ‘vonkje’ wordt verstaan: een éénmalige, nieuwe activiteit dat tot doel heeft om bij te dragen aan de leefbaarheid van de gemeente of een bepaald deel daarvan door medebewoners te stimuleren tot het organiseren dan wel deel te nemen aan activiteiten. De activiteit is gericht op het realiseren van een blijvende voorziening of terugkerende activiteit, die door inwoners uit de gemeente zelfstandig in stand wordt gehouden respectievelijk wordt voortgezet.

Verwijzingen

De subsidieverordeningen kunt u raadplegen via de link Algemene subsidieverordening Mook en Middelaar 2022 en voor de Deelsubsidieverordening Leefomgeving Mook en Middelaar 2023,

Hoe werkt het?

Voor een vonkje kan een éénmalige subsidie van maximaal € 300,- worden aangevraagd. De aanvraag en de uitvoering van het initiatief kan uitsluitend gedaan worden door inwoners uit de gemeente. Dit kan individueel, groepsgewijs of in verenigingsverband. Het college kan een vonkje verlenen aan organisaties zonder volledige rechtsbevoegdheid, of natuurlijke personen zowel individueel als ook in groepsverband.

Eenmalige subsidies

Voor meer informatie over de eenmalige subsidies, klik dan hier

Jaarlijkse subsidie

Voor meer informatie over de jaarlijkse subsidie, klik dan hier

Wat moet ik doen?

Voor de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het aanvraagformulier zoals onderaan de webpagina. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst, hiervoor is het tijdstip doorslaggevend waarop de aanvraag volledig is. Een subsidie voor een vonkje kan alleen worden toegekend zolang er binnen de gemeentebegroting financiële ruimte hiervoor is.

Hoe lang duurt het?

Een aanvraag om een subsidie voor vonkje wordt, uiterlijk dertien weken, voorafgaande aan de activiteit ingediend. Het college beslist op een volledige aanvraag van een vonkje binnen acht weken na de datum van ontvangst van de volledige (ontvankelijke) aanvraag.