Op deze pagina vindt u informatie over de subsidiemogelijkheden om verharde oppervlakken van uw perceel los te koppelen van het riool. Zo kan hemelwater op uw eigen perceel worden geïnfiltreerd of hergebruikt. Op die manier maken we samen werk van een duurzame waterhuishouding.