De veranderingen van het klimaat zorgen voor meer hittestress, droogte en wateroverlast. Door maatregelen kunnen we de negatieve gevolgen beperken of zelfs terugdringen. We noemen dat ook wel klimaatadaptatie – het ‘aanpassen’ aan de klimaatveranderingen.

Afkoppelen regenwater

In plaats van het regenwater naar het riool te laten weglopen, kunt u het water in een regenton of regenzuil opvangen of naar de tuin laten lopen. Kijk hier voor meer informatie en subsidie.