Subsidie afkoppelen riolering

Waterschap Limburg en 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg zijn gestart met de Waterklaarcampagne: ‘Het regent pijpestelen; koppel je regenpijp af en ontvang subsidie’. De regeling is bedoeld als extra stimulans voor onze inwoners, bedrijven en woningbouwverenigingen om zo bij te dragen aan het voorkomen van wateroverlast en duurzaam waterbeheer te bevorderen. Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Hevige regenval en droge periodes komen steeds vaker voor.

Mook en Middelaar Waterklaar

Inwoners die hun regenpijp afkoppelen kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. De voorwaarden zijn eenvoudig en de hoogte van de subsidie is de moeite waard. De vergoeding is € 10,00 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak. De regeling is in Mook en Middelaar al een tijdje actief en loopt goed. Informatie over afkoppelen en de subsidieregeling is behalve hier ook te vinden op www.waterklaar.nl.

Waterklaar

Waterklaar houdt in dat de regenpijp wordt afgekoppeld van het vuilwaterriool. Het regenwater wordt in eigen tuin opgevangen waar het in de grond zakt. Bij hevige regenbuien voorkomt dit dat de riolering het overtollige water niet meer aankan, straten blank komen te staan of nog erger, het water de woning binnenloopt. Bovendien hoeft dat schone regenwater dan niet samen met het afvalwater gezuiverd te worden en voorkomen wij samen verdroging. Het is immers zonde om het schaarse regenwater af te voeren als je tuin schreeuwt om regenwater.

Komt u in aanmerking?

Bekijk de voorwaarden of u in aanmerking komt voor subsidie. Als wij uw subsidieaanvraag hebben ontvangen maken wij een afspraak voor een huisbezoek. Onze adviseur bekijkt samen met u of de aanpassingen die u voorstelt voldoen aan de subsidieregeling. Eventueel adviseert hij u wat de mogelijkheden zijn. Als er overeenstemming is over de aanpak krijgt u het bedrag uitgekeerd en kunt u aan de slag. De werkzaamheden mag u zelf uitvoeren of door een specialist laten uitvoeren. Als de werkzaamheden klaar zijn volgt nog een controle door de gemeente. 

Informatie

Klik hier voor meer informatie over de deelsubsidieverordening. Het aanvraagformulier voor de subsidie vindt u onder aan deze pagina.

Aanvraagformulier subsidie afkoppelen private terreinen