Mook is vooral bekend van de Slag op de Mookerhei op 14 april 1574, een veldslag tussen de Oranjes en de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige oorlog. In die tijd strekte de Mookerheide zich nog uit tot aan de stadswallen van Nijmegen. Voor meer informatie zie de website van de Stichting Huys te Moock.

Verslagen door de Spanjaarden

Lodewijk en Hendrik van Nassau wilden met hun troepen via de oostelijke Maasoever richting de Betuwe trekken, waar op dat moment hun broer Willem van Oranje verbleef. De Spanjaarden onderbraken hun beleg van Leiden om de troepen te verhinderen Holland binnen te trekken. De twee aanvoerders Lodewijk en Hendrik van Nassau sneuvelden samen met ongeveer 3000 man uit het leger. Aan Spaanse zijde vielen 150 man. De overlevenden sloegen op de vlucht richting Gennep, waar zij echter in een moerassengebied terechtkwamen.

Kapelletje

Aan de Mortel in Mook staat nog altijd een kapelletje dat is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Dwaallichtjes. Dit kapelletje werd ruim tweehonderd jaar geleden gebouwd om een rustplaats te bieden aan de zielen van de gesneuvelden uit de Slag op de Mookerhei, die als lichtjes over de Mookerheide doolden.