Landschapsarchitect MTD heeft in samenwerking met de focusgroep 2 schetsontwerpen van het plein uitgewerkt:

  1. een ontwerp met het karakter van een dorpsplein (variant A)
  2. een ontwerp met het karakter van een groen parkeerterrein (variant B)

Keuze voor de variant van het Dorpsplein

Het college heeft voor de herinrichting van het plein in Plasmolen gekozen voor variant A: het Dorpsplein.

Tekening van variant A: het Dorpsplein

Deze variant kan rekenen op het meeste draagvlak bij inwoners. Op de inloopavond van 10 juli 2023 konden inwoners en andere geïnteresseerden via tekeningen en een presentatie door landschapsarchitect MTD kennisnemen van de 2 varianten. Ongeveer 100 inwoners hebben de inloopavond bezocht. Er was ook gelegenheid voor het stellen van vragen en het doen van suggesties. Inwoners konden hun voorkeur voor variant A of B kenbaar maken via een reactieformulier. Hiervan hebben 40 inwoners/huishoudens gebruik gemaakt. Variant A kreeg 25 stemmen; variant B 11; 4 inwoners vulden geen voorkeur in. In het raadsmemo, kunt u een verdere uitleg lezen over de keuze van het college voor variant A.