Landschapsarchitect MTD heeft in samenwerking met de focusgroep 2 schetsontwerpen van het plein uitgewerkt:

  1. een ontwerp met het karakter van een dorpsplein (variant A)
  2. een ontwerp met het karakter van een groen parkeerterrein (variant B)
Variant A
Variant B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw voorkeur?

De gemeente organiseerde op 10 juli een inloopavond waar de uitgewerkte schetsontwerpen en de daarbij horende scenario’s werden gepresenteerd aan belangstellenden. Tijdens de avond was ruimte om de voorkeur voor een ontwerp uit te spreken. En: om tips mee te geven waarmee de gemeente in de verdere uitwerking van het schetsontwerp rekening kan houden. Bezoekers konden hiervoor een formulier invullen en inleveren. Wie wil kan tot en met 16 juli ook via gemeente@mookenmiddelaar.nl ovv Plan Plasmolen een reactie geven op de 2 schetsontwerpen. Welk ontwerp heeft uw voorkeur? Heeft u nog tips / opmerkingen waarmee de gemeente rekening kan houden?

Verdere planning

Het definitieve schetsontwerp wordt in augustus ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Het gaat om de contouren van het plein; willen we een dorpsplein of een groen parkeerterrein? Details over bijvoorbeeld materiaalgebruik, bebording etc. worden nog nader uitgewerkt. Het plein moet (in verband met de subsidie vanuit de provincie) klaar zijn op 1 januari 2025. Kijk hier voor de volledige planning.