In totaal hebben 207 respondenten hun mening gegeven en aangegeven wat zij belangrijk vinden. Ook werd gevraagd de volgende zin af te maken: ‘De beste burgemeester voor de gemeente Mook en Middelaar…’ Een aantal teksten van de respondenten is als quote opgenomen in de profielschets.

Uit de enquête blijkt dat de respondenten vooral belangrijk vinden dat onze burgemeester zich richt op:

 1. Álle inwoners (93 keer genoemd)
 2. Álle dorpen, kernen en buurtschappen (71 keer genoemd)
 3. Goed en integer bestuur (70 keer genoemd)
 4. 4/5 Het op peil houden van de leefbaarheid (58 keer genoemd)
 5. 4/5 Openbare orde, veiligheid en handhaving (58 keer genoemd)
 6. Initiatieven en signalen vanuit de samenleving (48 keer genoemd)
 7. Financieel gezonde gemeente (41 keer genoemd)
 8. Klantvriendelijke en dienstverlenende gemeente (37 keer genoemd)
 9. Regionale samenwerking (31 keer genoemd)
 10. Het verenigingsleven (30 keer genoemd)
 11. Ondernemers en bedrijfsleven (17 keer genoemd)
 12. Kwetsbare groepen in de samenleving (13 keer genoemd)
 13. Een goed netwerk (11 keer genoemd)
 14. Bestuurlijke vernieuwing (8 keer genoemd)

De belangrijkste eigenschappen of competenties van onze burgemeester die de respondenten noemen, zijn:

 1. Zichtbaar aanwezig en benaderbaar (115 keer genoemd)
 2. Verbindend (88 keer genoemd)
 3. Betrouwbaar en integer (68 keer genoemd)
 4. Betrokken en meelevend (57 keer genoemd)
 5. Iemand die opkomt voor onze gemeente (46 keer genoemd)
 6. 6/7 Strategisch en heeft visie (39 keer genoemd)
 7. 6/7 Iemand die boven de partijen staat (37 keer genoemd)
 8. Daadkrachtig en duidelijk (37 keer genoemd)
 9. Iemand die past bij onze cultuur (30 keer genoemd)
 10. Communicatief (29 keer genoemd)
 11. Hét boegbeeld van onze gemeente (22 keer genoemd)
 12. Samenwerkend (14 keer genoemd)
 13. 13/14 Gepassioneerd (9 keer genoemd)
 14. 13/14 Gezaghebbend (9 keer genoemd)
 15. Initiatiefrijk (6 keer genoemd)