We voelen allemaal de gevolgen van de corona-crisis. Dat geldt zeker ook voor onze ondernemers. We stuurden ze als gemeente een brief (maart 2021) om ze in deze moeilijke periode een hart onder de riem te steken. En: om ze een overzicht te geven van de verschillende steunmaatregelen.

Steunpakket Rijk

Op de website van het Rijk kunnen ondernemers het pakket aan maatregelen vinden dat het Rijk heeft getroffen om ondernemers te ondersteunen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen

Kamer van Koophandel

Ondernemers kunnen met al hun vragen ook terecht bij het KVK Coronaloket; telefoonnummer (0800) 2117. Op de website www.kvk.nl/corona/ staan alle regelingen op een rij en met de KVK Corona regelingencheck krijgt u inzicht in welke regelingen op u van toepassing zijn. 

Tozo

Bij een aanvraag of informatie en advies over de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) kan de gemeente ondernemers helpen. Meer informatie vindt u op onze webpagina over Tozo.

Digitaliseringsvoucher

Binnen het samenwerkingsverband RvN@ (Rijk van Nijmegen) stelt de gemeente Mook en Middelaar digitaliseringsvouchers beschikbaar aan ondernemers in de retail of horeca. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een voucher aanvragen om daarmee (opstart)hulp te krijgen om uw diensten te digitaliseren. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een webshop.
Meer informatie of aanvragen kan via https://rvnhub.nl/vouchers/ Let wel, op=op.

Heroriëntatie

Verschillende zelfstandigen ontwikkelen nieuwe activiteiten of slaan zelfs een geheel andere weg in. Een aantal lukt dit niet op eigen houtje. Wij kunnen ondernemers helpen en samen inventariseren welke ondersteuning nodig is. Denk aan: coaching, advies, bij- of omscholing of heroriëntatie op werk in loondienst.

Bedrijfscontactfunctionaris

De gemeente is altijd bereikbaar voor vragen of ideeën van ondernemers. Het eerste aanspreekpunt voor ondernemers is de bedrijfscontactfunctionaris, te bereiken via (024) 696 91 11.

Volg ons

Ten slotte adviseren we ondernemers de gemeente Mook en Middelaar te volgen op LinkedIn en Facebook. Via deze social media plaatsen wij regelmatig updates, nieuws en ontwikkelingen die voor u als ondernemer van toepassing kunnen zijn. Als u dat wenst, dan kunt u uw e-mailadres aan ons doorgeven zodat wij u in de toekomst ook digitaal kunnen bereiken. U kunt dit doorgeven aan tao@mookenmiddelaar.nl