Hoe werkt het?

De gemeente ondersteunt de vrijwilligers in de komende periode aan de hand van twee doelen:

 1. Het creëren van verbinding tussen de vrijwilligersorganisaties onderling en met de gemeente, en daarnaast de verbinding tussen vrijwilligers, zorgvragers en vrijwilligersorganisaties.
 2. Ondersteuning bieden in de vorm van informatie, advies en begeleiding.

Om deze doelen te bereiken zijn een aantal zaken opgezet:

 • Een vast aanspreekpunt
 • Inrichten van een vacaturebank
 • Vrijwilligersverzekering

Wat moet ik doen?

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Indien u als vrijwilliger of als vrijwilligersorganisatie een vraag heeft, kunt u contact opnemen met  de gemeente Mook en Middelaar via telefoonnummer (024) 696 91 11 of per e-mail via gemeente@mookenmiddelaar.nl.

Aanvullende informatie

Vacaturebank voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

De gemeente Mook en Middelaar beschikt over een vacaturebank voor vrijwilligers. We zijn een gemeente met veel actieve inwoners, die aan de slag zijn als vrijwilliger, als mantelzorger of actief zijn in buurt of wijk. Dat is iets waar we met z’n allen veel waardering voor hebben. Die mooie voorbeelden van actief meedoen en elkaar helpen worden op de website onder de aandacht gebracht. De website kunt u vinden via de volgende link: https://www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/mookenmiddelaar

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Mook en Middelaar heeft voor vrijwilligers een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij Vrijwilligersnet Nederland. Vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers zijn automatisch verzekerd, aanmelden is niet nodig. Voor u en uw vrijwilligers zijn hieraan geen kosten verbonden, de kosten van de verzekering worden gedragen door de gemeente.

Het volgende valt onder de vrijwilligersverzekering:

 • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers
 • Persoonlijke eigendommen
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor de verenigingen en vrijwilligersorganisaties
 • Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering
 • Schadeverzekering verkeersdeelnemers
 • Rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers

Voor verdere inhoudelijk vragen over de vrijwilligersverzekering of het raadplegen van de precieze polisvoorwaarden, kunt u contact opnemen met Vrijwilligersnet Nederland via de website http://vrijwilligersnetnederland.nl/.

Heeft deze informatie u geholpen?