Wat is het?

Mantelzorgers

U bent mantelzorger als u langdurig (meer dan drie maanden) onbetaald voor een naaste zorgt. U doet dit niet beroepsmatig. U geeft zorg, omdat u een persoonlijk band heeft met degene voor wie u zorgt. Denk bijvoorbeeld aan een partner die dementie heeft, een gehandicapt kind of een goede vriend die niet meer zonder hulp kan.

Mantelzorg Mook en Middelaar

Als mantelzorger is het niet eenvoudig de balans te vinden tussen het zorgen voor een ander en het zorgen voor jezelf. U kunt als mantelzorger te maken krijgen met situaties waarvoor u geen oplossing of antwoord weet. Ook kan het zijn dat u graag met iemand wilt praten over het verlenen van mantelzorg en wat daar nog allemaal meer bij komt kijken, dit kan persoonlijk of in een groep. Heeft u hierover vragen, dan kan Mantelzorg Mook en Middelaar u helpen.

Ook op jonge leeftijd

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 30 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Bijvoorbeeld een zieke moeder, een vader die te veel drinkt, een broer met autisme, een zus die neerslachtig is of een opa met Alzheimer. Jonge mantelzorgers verlenen gemiddeld meer zorg, krijgen meer verantwoordelijkheden en helpen meer in het huidhouden dan leeftijdsgenoten. Wie al jong mantelzorger is en wil praten over hoe het thuis gaat, kan altijd terecht bij de huisarts, leerkracht of mentor. Maar bellen met Mantelzorg Mook en Middelaar mag ook, via 024 - 8909480 . Of stuur een mailtje naar teammook@synthese.nl. Op de website mantelzorg.nl staat ook handige informatie en verhalen van leeftijdsgenoten.

Hoe werkt het?

Mantelzorg Mook en Middelaar biedt ondersteuning op maat door het geven van:

1. Informatie en advies:

  • voorzieningen en regelingen op het gebied van welzijn en (mantel)zorg
  • individuele raad over de situatie thuis
  • vergoedingen van zorgverzekeraar
  • het (meer) inzetten van uw netwerk
  • informatie over cursussen en lotgenotenbijeenkomsten

2. Emotionele ondersteuning:

  • huisbezoeken of individuele gesprekken op locatie
  • het bespreken van draagkracht - draaglast: hoe ziet uw belasting eruit?

3. Praktische ondersteuning:

  • vervangende zorg oftewel respijtzorg mee helpen regelen
  • meedenken over de inzet van hulpmiddelen of ondersteunende diensten

Wat moet ik doen?

Contact

Synthese verzorgt binnen de gemeente Mook en Middelaar de mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers van alle leeftijden. Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning, neem dan contact op met een mantelzorgondersteuner van Synthese. Hiervoor kunt u bellen naar 024 -8909480 of stuur een e-mail naar teammook@synthese.nl. Het gesprek met Mantelzorg Mook en Middelaar is geheel vrijblijvend en gratis. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van Synthese.

Extra informatie

Meer informatie over mantelzorg kunt u vinden bij de landelijke vereniging voor mantelzorgers: MantelzorgNL.