Wat is het?

Geregistreerde mantelzorger

Zorgt u voor iemand uit uw directe omgeving? Dan kunt jaarlijks de mantelzorgwaardering aanvragen. U ontvangt dan in november een attentie van de gemeente, de mantelzorgwaardering.  In 2023 starten we hiervoor een nieuwe werkwijze. In Ter Sprake, de website en via andere kanalen zullen we over deze nieuw werkwijze informeren zodra deze gereed is.

Voorwaarden

U komt alleen in aanmerking voor de mantelzorgwaardering als u aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

  • u bent geen professionele zorgverlener
  • degene voor wie u zorgt woont in de gemeente Mook en Middelaar 

Jonge Mantelzorger

Ben je een jonge mantelzorger (geboren in of na 1993)? Dan is er voor jou de Week van de Jonge Mantelzorger van 1 t/m 7 juni 2023. In deze week zijn er inloopmomenten waar je de jouw mantelzorgwaardering kunt aanvragen en ook speciale activiteiten om andere jonge mantelzorgers te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op de website van mantelzorg-Nijmegen(externe link). Ook is daar een flyer te downloaden.
 

Mantelzorgondersteuning

Als u behoefte heeft aan hulp en ondersteuning bij de mantelzorg die u biedt, kunt u contact opnemen met Mantelzorg Mook en Middelaar.

Hoe werkt het?

In 2023 starten we voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering een nieuwe werkwijze. In Ter Sprake, de website en via andere kanalen zullen we over deze nieuw werkwijze informeren zodra deze gereed is.

Registreren

Totdat de nieuwe werkwijze actief is kunt u zich als mantelzorger registeren. U ontvangt dan een brief mbt het aanvragen van de mantelzorgwaardering. U vult het registratieformulier in dat bij het kopje ‘formulieren’ te downloaden is en stuurt dit naar gemeente@mookenmiddelaar.nl

Heeft deze informatie u geholpen?