Jaarlijkse subsidie voor verenigingen en stichtingen

Wat is het?

De gemeente hecht waarde aan een goed activiteitenaanbod dat bijdraagt aan actieve deelname van burgers aan het sociale leven. Persoonlijke ontwikkeling en ontspanning, versterking van de gemeenschap, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning zijn daarbij belangrijke waarden. Organisaties die activiteiten op dit gebied ontplooien kunnen mogelijk voor een subsidie in aanmerking komen.

Verwijzingen

De subsidieverordeningen kunt u raadplegen via de link Algemene subsidieverordening Mook en Middelaar 2022 en voor de Deelsubsidieverordening Leefomgeving Mook en Middelaar 2023.

Hoe werkt het?

Verzorgt u een jaarlijks activiteitenaanbod dat aan de omschrijving voldoet? Dan kunt u een aanvraag om subsidie indienen. Bij de beoordeling van de aanvraag zal gekeken worden, of de activiteiten voldoen aan de criteria van de nota Algemene Subsidieverordening  en de nota Deelsubsidieverordening Leefomgeving. Er wordt ook gekeken of de organisatie de subsidie ook echt nodig heeft, dus niet met behulp van andere inkomsten, zoals eigen bijdragen, de activiteiten kan bekostigen. Ook de gemeente zal moeten bekijken of er voldoende geld beschikbaar is om aan een aanvraag tegemoet te komen. Daar moeten soms prioriteiten bij gesteld worden. Overleg daarom eerst met de gemeente voordat u aan een nieuwe activiteit begint waarvoor u een subsidie zou willen krijgen.

Eenmalige subsidies

Voor meer informatie over de eenmalige subsidies, klik dan hier .

Vonkjes

Voor meer informatie over de vonkjes, klik dan hier.

Hoe vraag ik een jaarlijkse subsidie aan?

Voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie moet gebruik worden gemaakt van het standaard aanvraagformulier. Dit kan doormiddel van het online aanvraagformulier of het aanvraagformulier onderaan deze pagina. De aanvraag dient gedaan te worden vóór 1 juni voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. Bijvoorbeeld, u wilt voor het jaar 2025 een aanvraag doen, dan dient de aanvraag vóór 1 juni 2024 bij de gemeente binnen te zijn. Voor de verdere procedure en indieningsvereisten kunt u de Algemene Subsidieverordening raadplegen. Onderaan de webpagina kunt u het aanvraagformulier vinden voor de jaarlijkse subsidie.

Aanvraagformulier jaarlijkse subsidie (DigiD)
Aanvraagformulier jaarlijkse subsidie (eHerkenning)

Hoe lang duurt het?

Het college neemt op de aanvraag in december, na de vaststelling van de gemeentebegroting, een besluit. Indien u de aanvraag later dan 1 juni indient, dan wordt het besluit later genomen.