De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft besloten Inge van Dijk voor te dragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar. Dat gebeurde donderdagavond 8 februari in een besloten raadsvergadering. In de aansluitende openbare vergadering is de voordracht vervolgens bekendgemaakt.

Inge van Dijk

Inge van Dijk (1984) is woonachtig in Nijmegen en momenteel raadsgriffier in Zevenaar. Daarnaast is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Landelijke Federatie Belangenbehartiging voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking Nederland (LFB). Eerder was zij onder meer raadslid en fractievoorzitter van VVD Nijmegen en verzorgde zij als zelfstandig ondernemer trainingen in het zorgdomein.

Verbinden

De gemeenteraad ziet in Inge van Dijk een strategische, doortastende en energieke bestuurder, die er snel in zal slagen verbindingen te leggen met de inwoners, organisaties en relaties in en van de gemeente Mook en Middelaar. Met haar Limburgse roots en kennis, ervaring én netwerk in en van de regio Nijmegen is zij de nummer één kandidaat voor burgemeester van Mook en Middelaar.

Alle vertrouwen

“De profielschets die de gemeenteraad in oktober 2023 vaststelde is Inge van Dijk op het lijf geschreven,” zegt voorzitter van de vertrouwenscommissie Hanneke Roozendaal. “Zij is de warme persoonlijkheid met natuurlijke autoriteit naar wie we op zoek waren. Een pragmatische professional die begrijpt wat er speelt in een kleine gemeente en die de samenwerking in het Limburgse én in het Gelderse goed zal kunnen vormgeven. De gemeenteraad heeft er alle vertrouwen in dat Inge van Dijk een geweldige burgemeester én burgermoeder voor onze gemeente zal zijn.”

23 kandidaten

Er solliciteerden 23 kandidaten naar het burgermeesterschap van Mook en Middelaar. Na een eerste selectie door de commissaris van de koning, Emile Roemer, heeft een afvaardiging van de gemeenteraad (de vertrouwenscommissie) met een aantal kandidaten gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot een voorstel aan de gemeenteraad, die vervolgens besloten heeft Inge van Dijk aan te bevelen als nieuwe burgemeester.

Verdere procedure

De aanbeveling wordt door de gemeenteraad gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Verder rapporteert de commissaris van de Koning aan de minister van BZK hoe de procedure is verlopen. De kandidaat wordt gescreend door de algemene inlichtingen en veiligheidsdienst (AIVD) en onderworpen aan een fiscaal onderzoek. Als dit geen bijzonderheden oplevert, spreekt de minister met de kandidaat en draagt hij deze voor aan de Koning. Koning Willem -Alexander benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. De procedure duurt zo’n drie maanden. De nieuwe burgemeester start begin juni 2024. Huidig burgemeester Willem Gradisen blijft tot juni in functie.