Gemeente Mook en Middelaar is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Na 12 jaar burgemeesterschap van gemeente Mook en Middelaar is burgemeester Willem Gradisen in 2024 niet herbenoembaar, omdat hij in dat jaar 70 wordt. Bij wet is bepaald dat burgemeesters op die leeftijd hun werkzaamheden moeten beëindigen. Per 1 juni 2024 gaat hij met pensioen. De voorbereiding voor de benoeming van een nieuwe burgemeester is in handen van een vertrouwenscommissie, die bestaat uit een aantal raadsleden.

Wat kunt u de komende tijd verwachten?

Het proces van selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 8 maanden. Een eerste stap in dit proces is het opstellen van een profielschets, de vacaturetekst. Voor het opstellen hiervan is  in de zomermaanden een enquête gehouden onder inwoners, werknemers, ondernemers en maatschappelijke partners in onze gemeente. Deze inbreng is meegenomen in de profielschets. Gouverneur Roemer haalt de vacaturetekst op 12  oktober – tijdens een extra raadsvergadering – op in Mook. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt vervolgens de vacature open, waarop iedereen kan solliciteren. De nieuwe burgemeester zal in juni 2024 starten.