Wat is het?

Wilt u niet trouwen maar wel uw relatie officieel maken? Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de datum
 • de locatie
 • welke ambtenaar u wilt
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie
 • wat de kosten zijn

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei achttien jaar of ouder zijn
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn drie verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed(externe link), het huwelijk wel.

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen(externe link);  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

Waar kan ik een partnerschap laten registreren?

In de gemeente Mook en Middelaar kan dit op 3 locaties.

 • Raadzaal gemeentehuis
 • Jachtslot de Mookerheide
 • Restaurant/herberg 't Zwaantje

Zelf vooraf overleg plegen met uitbater

U dient vooraf overleg te plegen met de desbetreffende uitbater over de mogelijkheden; definitieve afspraken moeten via Publiekszaken van de gemeente worden gemaakt. Dit kan pas gebeuren nadat men een datum heeft besproken met de uitbater.

Zelf gekozen locatie

Ook kan een geregistreerd partnerschap op een zelf gekozen locatie worden voltrokken. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. U kunt hierover contact opnemen met Publiekszaken. Minimaal 3 maanden voor de beoogde datum moet een schriftelijk verzoek worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders.

Op welke tijdstippen kan een partnerschap worden geregistreerd?

Het hele jaar door op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 19.00 uur zaterdag tussen 10.00 - 17.00 uur en zondag tussen 12.00 en 16.00 uur.

Wat kost het?

De leges variëren afhankelijk van tijdstip en locatie die u kiest. Kosteloos trouwen is mogelijk op dinsdagmorgen tussen 09.00 en 10.00 uur in een spreekkamer in het gemeentehuis. Informeer naar de voorwaarden. Voor de exacte kosten verwijzen we u naar de legesverordening 2024.(externe link)

Wat moet ik meenemen?

 • Paspoort of identiteitskaart van u en uw partner; indien van toepassing: uw verblijfsvergunning
 • Kopie van het geldige paspoort of de geldige identiteitskaart van uw getuigen

Wanneer geen bewijs van geboorte en/of inschrijving

Bent u in Nederland geboren en heeft u altijd in Nederland gewoond dan hoeft u geen bewijs van geboorte en/of inschrijving mee te nemen. Deze gegevens zijn bij de gemeente aanwezig.

Documenten buitenland

 • Als u in het buitenland geboren bent en nog nooit een geboorteakte bij de gemeente ingeleverd hebt, moet u een afschrift of uittreksel van uw geboorteakte overleggen. De geboorteakte moet in het Nederlands, Duits, Frans of Engels opgesteld zijn of vertaald zijn door een in Nederland beëdigd vertaler.
 • Als u in het buitenland gehuwd bent geweest en dit huwelijk door echtscheiding of overlijden van de partner in het buitenland ontbonden is, moet u hiervan bewijsstukken overleggen als u dat nog niet eerder gedaan heeft. Deze bewijsstukken moeten ook opgesteld zijn in het Nederlands, Duits, Engels of Frans of zijn vertaald door een in Nederland beëdigd vertaler.

Eisen

Documenten uit het buitenland moeten vaak aan bepaalde eisen voldoen (legalisatie, apostille). Informeert u ruim van tevoren wat voor u van toepassing is.

Meer informatie

U kunt bij Publiekszaken via nummer (024) 696 91 11 terecht voor alle informatie.

 • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.
 • Als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad: bewijs dat dit beëindigd is. Zoals een scheidingsakte of overlijdensakte.

Extra informatie

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag(externe link).
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie(externe link).

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

Gratis partnerschapsregistratie

Op dinsdagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur in een spreekkamer van het gemeentehuis. De plechtigheid bestaat alleen uit de wettelijk voorgeschreven formaliteiten zoals het geven van het ja-woord, het ondertekenen van de akte door de partners en de getuigen en het uitreiken van het partnerschapsboekje (voor dit boekje worden wel kosten in rekening gebracht). De hele voltrekking duurt ongeveer 10 minuten. In de spreekkamer is slechts plaats voor enkele gasten.