Wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u dat beter zou kunnen? Hiervoor geeft de gemeente de cursus 'Politiek Actief voor de gemeente'. Helaas is de aanmeldingstermijn voor deze cursus inmiddels gesloten.  

Cursus Politiek Actief

De gemeente vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij besluitvorming. Daarom leggen we graag uit hoe de lokale politiek is georganiseerd. Dat doen we samen met ProDemos - Huis voor democratie en rechtstaat  - en de gemeente Heumen in de cursus Politiek Actief voor de gemeente. Voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.

Voor álle inwoners

Verschillende groepen inwoners, zoals jongeren, vrouwen, mensen met een beperking, praktisch opgeleiden en inwoners met een niet-westerse achtergrond zijn vaak ondervertegenwoordigd in gemeenteraden. Zo ook bij ons. Terwijl we graag zouden zien dat gemeenteraad en raadscommissies een goede afspiegeling zijn van de inwoners van onze gemeente. 

Cursustijden en -locaties voor toegelaten deelnemers

Inloop van de cursus is telkens vanaf 19.15 uur. De cursus start om 19.30 en duurt tot 22.00 uur. Dit zijn de cursuslocaties:

Bijeenkomst 1: introductie en kennismaking – 8 september 2021

Locatie: gemeentehuis Heumen (Kerkplein 6, 6581 AC Malden)

 • Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de gemeente?
 • Verkiezingen / politieke partijen

Bijeenkomst 2: de gemeente – 15 september 2021

Locatie: 't Môks Café (Groesbeekseweg 3, 6585 KE Mook)

 • Hoe werkt de gemeente?
 • De besluitvorming binnen de gemeente
 • Beïnvloeden van de besluitvorming

Bijeenkomst 3: de gemeenteraad – 29 september 2021

Locatie: gemeenschapshuis in Overasselt (Willem Alexanderstraat 1, 6611 CE Overasselt)

 • Taken en rollen van de gemeenteraad
 • De instrumenten van een raadslid
 • Speeddaten met gemeenteraadsleden

Bijeenkomst 4: debatteren – 6 oktober 2021

Locatie: 't Môks Café (Groesbeekseweg 3, 6585 KE Mook)

 • Training overtuigend debatteren

Bijeenkomst 5: raadsvergadering - 13 oktober 2021

Locatie: gemeentehuis Heumen (Kerkplein 6, 6581 AC Malden)

 • Basiskennis gemeentefinanciën
 • Raadsvergadering bijwonen

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de griffier, mevrouw Michelle van Arensbergen via griffier@mookenmiddelaar.nl of telefonisch via (06) 5016 5025.