Vrijwillige buurtbemiddelaars

In navolging van de gemeente Venray hebben de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar samen besloten om via Synthese buurtbemiddeling op te gaan starten en wel door de inzet van vrijwillige buurtbemiddelaars. Deze inzet wordt mede mogelijk gemaakt door de woningcorporaties Destion en Mooiland en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en politie.

Betrokkenheid neemt af

De samenleving wordt anoniemer en mensen leven steeds meer langs elkaar heen. De betrokkenheid bij de buurt en zelfs bij de directe buren neemt af. Dit werkt ook uit op het persoonlijke contact tussen buren. De ruimte voor een gesprek met de buren wordt minder. Gesprekken over van alles en nog wat, soms over lief en leed, maar ook over dingen die niet bevallen. Steeds vaker wacht men te lang om juist die vervelende zaken bespreekbaar te maken. Voorbeelden: irritaties over tuinonderhoud of geluidsoverlast van kinderen of de hond.

Als een gesprek niet meer lukt

Als het niet meer lukt om samen tot een gesprek te komen kan buurtbemiddeling wellicht een uitkomst bieden. Via aparte gesprekken door opgeleide vrijwillige buurtbemiddelaars met beide partijen, gevolgd door gezamenlijke gesprekken, worden de irritaties aangepakt en afspraken gemaakt over hoe verder. Dit lukt met goede wil en inzet van betrokken partijen.

Wat zijn de voordelen van buurtbemiddeling?

  • U wilt van de overlast af, maar u wilt geen ruzie met de buren.
  • Als u meteen de politie of de rechter inschakelt, wordt de relatie met uw buren er meestal niet beter op.
  • Voorkomen dat de ruzie verder uit de hand loopt.
  • U voelt zich weer prettig in uw eigen huis en de straat.
  • De bemiddelaar zorgt voor rust en respect tijdens het gesprek.
  • Buurtbemiddeling is gratis. 

In gesprek blijven

Blijft dus overeind dat het van groot belang is, dat mensen met elkaar in gesprek blijven. Dus ruimte maken om te buurten en waar nodig elkaar aanspreken op zaken en deze zo samen aanpakken, uitpraten, oplossen, etc. Daar waar het niet anders kan, kan buurtbemiddeling ingeschakeld worden.

Contact

Wilt u meer weten over buurtbemiddeling of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Of wilt u ons inschakelen in een conflict met uw buren? Neem dan contact met ons op: Synthese – buurtbemiddeling Bergen, Gennep, Mook en Middelaar en Venray p/a Lisa Spreeuwenberg, coördinator, tel: (0478) 51 73 00, e-mail: buurtbemiddelingvenray@synthese.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?