We leven in een tijd waarin alles duurder wordt. Toch vinden wij het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen aan sport, cultuur of ontspanning. Ook als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. Dat is heel belangrijk voor kinderen, maar ook voor uzelf.

Voor kinderen

Speciaal voor kinderen van 4 tot 18 jaar zet de Stichting Leergeld De Stuwwal zich in om te helpen. Leergeld biedt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid om gewoon mee te doen aan onze samenleving. Leergeld kan bijvoorbeeld een fiets, computer of laptop aanschaffen. Ook kunnen de kosten om mee te doen met zwemles, sport- of culturele activiteiten worden vergoed. Vragen of informatie? Ga dan naar de website: www.leergeld.nl/destuwwal(externe link). Daar kunt u het aanvraagformulier invullen en naar Leergeld toesturen. Of u kunt bellen naar (06) 53 38 74 56 en een bericht inspreken. Leergeld belt dan terug.

Voor andere inwoners

De gemeente kent verschillende regelingen als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen. Dit geldt voor u als uw netto-inkomen - dus wat u iedere maand op uw rekening krijgt (zonder vakantiegeld) -  lager is dan het bedrag in de tabel.

Gezinssamenstelling

Vanaf 21 jaar tot pensioen

Vanaf pensioen

Alleenstaande (ouder)

€ 1.256,07

€ 1.397,26

Gehuwden

€ 1.794,39

€ 1.892,81

Meedoenregeling

U kunt een bedrag ontvangen van € 150 per persoon per jaar. Dat is bedoeld als een bijdrage in de kosten van bijvoorbeeld een sportclub of muziekvereniging. En heeft u al uw pensioen of bent u chronisch ziek of gehandicapt, dan is de bijdrage € 200.

Collectieve Ziektekostenverzekering voor Minima

U kunt ook meedoen aan de Collectieve Ziektekostenverzekering voor Minima. Die biedt een uitstekende verzekering tegen een goede prijs. U kunt aan het einde van het jaar overstappen. Meer informatie later dit jaar in Ter Sprake en op www.maasburen.nl(externe link)  

Bijzondere kosten

Heeft u bijzondere noodzakelijke kosten? Misschien kunt u dan bijzondere bijstand krijgen.

Clubs en verenigingen kunnen helpen

U kunt als club of vereniging helpen om mensen te bereiken. Vraag daarvoor bij onze gemeente de (digitale) folder aan over deze regelingen. Zend daarvoor een e-mail naar gemeente@mookenmiddelaar.nl en geef door hoeveel afgedrukte folders u wilt ontvangen, dan sturen wij ze meteen toe samen met de digitale versie. Daar zijn voor u geen kosten aan verbonden. Leg de folders op een plek waar iedereen ze makkelijk kan pakken of stuur de (digitale) folder naar uw leden. Bijvoorbeeld samen met de factuur voor de contributie.

Wilt u meer weten?

Bel voor al uw vragen en voor informatie naar de gemeente: (024) 696 91 11. U vindt alle regelingen in de folder Minimabeleid op www.mookenmiddelaar.nl/regelingen-voor-mensen-met-een-laag-inkomen