Wat is het?

Als u als ouder(s) een laag inkomen heeft, kunt u een bijdrage vragen voor de kosten van een computer of fiets, sport of bijvoorbeeld muziek- of dansles. U ontvangt geen geld. We betalen de bijdrage rechtstreeks aan de school, club of leverancier.

Stichting Leergeld

Een bijdrage voor kinderen van 4 tot 18 jaar kunt u aanvragen bij de Stichting Leergeld via de website www.leergeld.nl/destuwwal(externe link)

Hoe werkt het?

U dient een aanvraag in bij bij Stichting Leergeld. Leergeld beoordeelt beoordeelt of u in aanmerking komt voor een bijdrage. U moet dan wel een laag inkomen hebben en weinig vermogen.

Onderzoek naar het netto inkomen

Leergeld doet alleen onderzoek naar het netto inkomen, niet naar het vermogen. Uw netto inkomen zonder vakantietoeslag moet lager zijn dan:

  • 1.476,64 euro voor een alleenstaande ouder
  • 2.109,48 voor gehuwde/samenwonende ouders

Wat moet ik doen?

Bel voor een aanvraag of meer informatie naar (06) 53 38 74 56 of kijk op website www.leergeld.nl/destuwwal(externe link)

Wat moet ik meenemen?

Voeg bij uw verzoek kopieën van:

  • een recent loonstrookje;
  • het laatste afschrift van uw bank- en spaarrekeningen;
  • bewijzen van bezit, bijvoorbeeld het polisblad van uw lijfrente, eigendomsbewijs van uw woning en kentekenbewijs van uw auto.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft deze informatie u geholpen?