Taak van de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet in de gemeente Mook en Middelaar. De ASD kijkt, oordeelt en adviseert altijd vanuit het perspectief van de inwoner in het algemeen en die van de inwoner als (potentiële) cliënt in het bijzonder.

Samenstelling Adviesraad

De adviesraad bestaat uit de volgende leden:

  • Flory Poels (voorzitter a.i.)
  • Else van der Kooij
  • Erna van de Ven
  • Peter van Zanten

Wilt u ook meedenken over de sociale leefbaarheid in onze gemeente?

Heeft u ervaring met (of ideeën over) uitkeringen, jeugdzorg of een WMO-voorziening? Bijvoorbeeld omdat u langere periode zonder betaald werk zat of begeleid werd door een organisatie in de jeugdzorg. Of misschien bent u mantelzorger. Wilt u uw ervaringen delen om de gemeente zo goed mogelijk te adviseren over huidig en toekomstig beleid? Dan is de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) op zoek naar u. Omdat een aantal leden na jarenlange inzet afscheid heeft genomen als lid, zoek de ASD nieuwe meedenkers, onder wie een voorzitter. Als u belangstelling heeft neem dan contact op via onderstaande contactinformatie. U bent van harte welkom om een keer vrijblijvend aan te sluiten om kennis te maken met de ASD.

Vergaderschema 2024

De ASD vergadert in het LOP, De Koppel en ’t Moks Café op donderdagen. De vergaderingen zijn van 19:30 uur tot 21:30 uur.

Vergaderoverzicht 2024

2 mei 2024

20 juni 2024

LOP, Molenhoek

’t Môks Café       

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar, u bent van harte welkom! Aanmelden voor de vergadering is niet verplicht, maar is wel aan te raden, zodat u bent verzekerd van koffie en een zitplaats! Aanmelden kan via asdmookenmiddelaar@gmail.com of via telefoon: 024-3585677 of 06 45 855 197.                                                                   

Contact met de Adviesraad

U kunt op Maasburen(externe link) meer lezen over de ASD. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de interim voorzitter, mevrouw Poels-Huls via asdmookenmiddelaar@gmail.com en via nummer 024-3585677 of 06 45 855 197

Verslagen en adviezen

Onderstaand treft u de verslagen van de vergaderingen aan en adviezen die door de Adviesraad zijn uitgebracht aan het gemeentebestuur.

Verordening cliëntenparticipatie

De positie van de Adviesraad Sociaal Domein is vastgelegd in de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein. De verordening vindt u hier. (externe link)