Taak van de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet in de gemeente Mook en Middelaar. De ASD kijkt, oordeelt en adviseert altijd vanuit het perspectief van de inwoner in het algemeen en die van de inwoner als (potentiële) cliënt in het bijzonder.

Samenstelling Adviesraad

De Adviesraad bestaat uit inwoners met uiteenlopende deskundigheden en achtergronden, zoals jeugdzorg, ouderenwerk, werk en inkomen, gehandicaptenzorg, vrijwilligersondersteuning, mantelzorg. Alle leden nemen zitting in de Adviesraad om zich in te zetten voor burgers van onze gemeente. U kunt hen dan ook altijd benaderen voor suggesties en vragen.

Vergaderschema 2023

De ASD vergadert wisselend in het LOP, De Koppel en ’t Moks Café op donderdagen. De vergaderingen zijn van 19:30 uur tot 21:30 uur.

Vergaderoverzicht 2023

14 september

26 oktober

7 december

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar, u bent van harte welkom! Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van RIVM en bewaren we dan 1,5 m. afstand.  Aanmelden voor de vergadering is niet verplicht, maar is wel aan te raden, zodat u bent verzekerd van koffie en een zitplaats! Aanmelden kan via asdmookenmiddelaar@gmail.com of via telefoon: 06 - 50 83 44 23.                         

Contact met de Adviesraad

U kunt op Maasburen(externe link) meer lezen over de ASD. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de voorzitter, de heer Dracht via asdmookenmiddelaar@gmail.com en via nummer 06 - 18 88 60 07.

Verslagen en adviezen

Onderstaand treft u de verslagen van de vergaderingen aan en adviezen die door de Adviesraad zijn uitgebracht aan het gemeentebestuur.