Spreekuur wijkagenten

Voor het Coronatijdperk was er iedere week op donderdagavond van 16.00 - 19.00 uur spreekuur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein te Mook, voor het bespreken van allerlei problemen die in de gemeente voorkomen. Het Coronavirus en de daarmee samenhangende gezondheidsmaatregelen hebben echter gevolgen voor de manier waarop de wijkagenten kunnen werken. De avondopenstelling van de politie is vervallen. Politie is bereikbaar via (0900) 8844 of www.politie.nl.

Bereikbaarheid buiten het spreekuur

De wijkagenten, F. Coumans (Frans.lj.coumans@politie.nl) en A. van Wanroij (Anne.van.wanroij@politie.nl) , zijn een belangrijk deel van hun tijd werkzaam binnen de gemeente Mook en Middelaar. Zij zijn over het algemeen bereikbaar via het politiebureau in Gennep, telefoon (0900) 8844 (Lokaal tarief). Mochten zij niet aanwezig zijn, dan kunt u een boodschap voor hen achterlaten. Zij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Natuurlijk kunt hen ook schriftelijk bereiken. Adresseer uw post als volgt: Politie, Bureau basiseenheid Gennep, Postbus 52, 5900 AB Gennep. Het politiebureau is gevestigd aan het Europaplein 5, 6591 AV te Gennep.  

Heeft deze informatie u geholpen?