Beste bewoners,

Ten eerste wil ik u een goed en gezond 2021 toewensen. Na een bewogen 2020 zijn we daar wel met ons allen aan toe. Ook mijn deelneming aan diegenen die dierbaren hebben verloren in deze beroerde coronatijd. 

wijkagent Martien Stoffels

Pensioen

Deze column is de laatste van mij als wijkagent van onze gemeente Mook en Middelaar. Per 1 februari 2021 ga ik namelijk met pensioen, na 45 overheidsjaren.

Wijkagent

Na mijn militaire dienst, Gevangeniswezen, Gerechtelijke politie, Gemeentepolitie Amsterdam en Gemeentepolitie Arnhem, kwam ik uiteindelijk terecht bij de Rijkspolitie groep Gennep. In 2005 solliciteerde ik van daaruit naar de functie als “Gebiedsmentor/wijkagent”. Vanaf die tijd tot op heden heb ik deze functie vervuld in onze mooie gemeente. Nu sluit ik, zoals ik eerder memoreerde, mijn dienstverband af i.v.m. met pensionering.

Gemeente om trots op te zijn

Onze gemeente Mook en Middelaar heb ik leren kennen als een warme gemeente. Klein, maar met een hoog “ons kent ons”-gehalte. Dat heeft zo z’n charme. Met de dorpen Middelaar, Plasmolen, Mook en Molenhoek vormen we de gemeente Mook en Middelaar. Een gemeente waar we trots op mogen zijn. Een gemeente met differentiatie, zoals de Mookerheide, de Maas, Plasmolen, en een sterk landelijk karakter. Elk kerkdorp met zo z’n eigen identiteit, voorzieningen en een sterk verenigingsleven, wat in de tegenwoordige tijd niet meer zo vanzelfsprekend is. Laten we dat koesteren.

Einde aan werkzame leven

Nu is er een einde gekomen aan mijn werkzame leven. Miljoenen zijn me voorgegaan. Mijn opvolger Richard Roggeveen is al geruime tijd als wijkagent Mook/Middelaar actief. En hij heeft zijn weg hier al aardig gevonden.

Bedankt

Ik wil u allen bedanken dat ik uw wijkagent mocht zijn de afgelopen periode. Ik wens iedereen het allerbeste toe voor de toekomst. Het gaat u goed.

Martien Stoffels, (oud) wijkagent Mook en Middelaar