Whatsapp buurtpreventiegroepen

Veiligheid in de buurt

WhatsApp Buurtpreventiegroepen helpen de veiligheid in de buurt te vergroten. Bewoners richten deze groepen zelf op om onveilige situaties vroegtijdig te signaleren en zo criminaliteit tegen te gaan. Dit zorgt ervoor dat de politie meer ogen en oren heeft op straat.

Aanmelden via www.wabp.nl

Op www.wabp.nl staat een overzicht van de groepen die al actief zijn in onze gemeente. U kunt zich op de site aanmelden bij een bestaande groep. Of als er nog geen groep bestaat in de buurt waar u woont, dan kunt u via deze website er zelf eentje in het leven roepen. De groepen zijn en blijven een initiatief van bewoners. 

Hoe werkt het?

De WhatsApp groepen worden gebruikt volgens de SAAR-methode.

  • Signaleer een verdachte situatie.
  • Alarmeer 112 zodat de politie in actie komt. Of als er geen sprake van spoed 0900-8844.
  • App om je waarneming bekend te maken in de groep. Als de politie al is gebeld, laat dat ook weten in de groep.
  • Reageer om de plannen van de verdachte persoon te verstoren. Doe dit alleen als het veilig kan zonder risico’s, maak dan bijvoorbeeld een praatje.

Plaatsen van een bord

Na aanmelding van de groep, komt u in aanmerking voor twee buurtpreventie borden. U dient zelf de borden te bevestigen aan een lantaarnpaal en op een minimale hoogte van 2.50m1. Zo wordt de omgeving erop gewezen dat er een preventiegroep actief is. U kunt een aanvraag indienen via gemeente@mookenmiddelaar.nl of per brief, Gemeente Mook en Middelaar, Postbus 200, 6585 ZK Mook. Voeg er een tekening of foto bij van de gewenste locatie om het bord te hangen of plaatsen. Als er preventiegroepen actief zijn in aangrenzende straten dan kunt u samen met deze groep bekijken waar een bord geplaatst wordt.  Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze medewerkers Openbare Orde en Veiligheid.

Heeft deze informatie u geholpen?