Holger Rodoe
  Functie: Wethouder, 2e loco-burgemeester
  E-mail: holger.rodoe@mookenmiddelaar.nl
  Telefoonnummer: (024) 696 9130

  Portefeuille

  • Duurzaamheid, natuur en milieu
   • Afvalverwerking
   • Project Plasmolen
   • Natuur en landschap
  • Inwonersparticipatie, inclusief dorps- en wijkraden
  • Openbare ruimte
   • Onderhoud wegen
   • Openbare verlichting
   • Openbaar groen
   • Waterbeheer

  Ambtsgebonden nevenfuncties

  • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
  • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Euregio (betreft deelname aan Euregioraad)
  • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling MARN (benoeming is bevoegdheid van de raad)
  • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling MARN (benoeming is bevoegdheid van het AB)
  • Deelnemer Regiegroep Noord-Limburg

  Niet ambtsgebonden nevenfuncties

  • Lid Algemeen Bestuur van de VVD Bestuurdersvereniging

  Politieke partij

  VVD(externe link)