Holger Rodoe
  Functie: Wethouder, 2e loco-burgemeester
  E-mail: holger.rodoe@mookenmiddelaar.nl
  Telefoonnummer: (024) 696 9130

  Portefeuille

  • Duurzaamheid, natuur en milieu
  • Inwonersparticipatie, inclusief dorps- en wijkraden
  • Openbare ruimte, wegen, pleinen en groen
  • Mobiliteit
  • Samenwerking
   • Regiegroep Noord-Limburg
   • Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
   • Euregio Rijn-Waal

  Ambtsgebonden nevenfuncties

  • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
  • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Euregio (betreft deelname aan Euregioraad)
  • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling MARN (benoeming is bevoegdheid van de raad)
  • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling MARN (benoeming is bevoegdheid van het AB)
  • Deelnemer Regiegroep Noord-Limburg

  Niet ambtsgebonden nevenfuncties

  • Lid Algemeen Bestuur van de VVD Bestuurdersvereniging
  • Voorzitter wijkraad Gennep-Oost
  • Voorzitter Wildbeheereenheid Maas en Niers

  Politieke partij

  VVD(externe link)