Ton Herings
Functie: Wethouder, 1e loco-burgemeester
E-mail: ton.herings@mookenmiddelaar.nl
Telefoonnummer: (024) 696 9130

Portefeuille

 • Financiën
  • P&C-cyclus
  • Belastingen en heffingen
  • Grond- en pachtzaken
  • Gemeentelijke eigendommen
 • Ruimtelijke Ordening, inclusief vergunningverlening WABO en toezicht WABO
 • Volkshuisvesting / Wonen
 • Waterbeheer
 • Maatschappelijk Vastgoed
 • Monumenten
 • Archeologie
 • Erfgoed

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling BsGW
 • Lid Algemeen Bestuur van de K80
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Groene Metropoolregio Arnhem- Nijmegen
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Euregio (betreft deelname aan Euregioraad)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling MARN (benoeming is bevoegdheid van de raad)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Niet ambtsgebonden nevenfuncties

 • Eigenaar Toheco
 • Penningmeester De Alde Hap
 • Penningmeester biljartvereniging JSM
 • Buschauffeur van De Buurtbus

Politieke partij 

DGP(externe link)