In maart is de Economische Agenda Mook en Middelaar 2021-2026 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit betekent dat we overgaan tot uitvoering. Een groep ondernemers heeft afgelopen jaar input geleverd voor de ontwikkeling van de agenda. Bedoeling is om nu per opgave met zelfstandig opererende werkgroepen aan de slag te gaan.

Aan de slag in werkgroepen

In de werkgroepen pakken de ondernemers specifieke opgaven op, zoals:

  • het ontwikkelen van de verblijfsfunctie in het centrum van Molenhoek
  • het tegengaan van leegstand voor Korendal
  • de ontwikkeling van het groenste station Molenhoek-Mook
  • of: gemeente brede onderwerpen als toerisme, duurzaamheid en gestructureerde samenwerking  

De werkgroepen stemmen regelmatig met de gemeente de voorgenomen concrete plannen af om tot uitvoering over te kunnen gaan.

Meedoen?

Bent u ondernemer en wilt u zich aansluiten bij een van de werkgroepen, laat het dan weten aan de bedrijfscontactfunctionaris via (024) 696 9111. Ondernemers die al meewerken zullen ook zelf bij collega-ondernemers aankloppen. Kijk hier voor meer informatie over de Economische Agenda.