• Uw stempas(sen). Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn, dat u alleen een stempas heeft ontvangen voor de waterschapsverkiezing. U mag dan alleen voor deze verkiezing stemmen. Als u voor beide verkiezingen mag stemmen, heeft u twee stempassen ontvangen en mag u voor beide verkiezingen stemmen. Uw stempas ontvangt u uiterlijk 1 maart 2023.
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Is deze langer verlopen, dan kunt u niet stemmen. U bent verplicht het identiteitsbewijs te tonen aan de voorzitter van het stembureau.