In de Commissievergadering van 1 juni staat de zogenoemde Lokale Inclusie Agenda op de agenda (agendapunt 9). In dit plan staat hoe we als gemeente invulling geven aan het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Dit met het doel dat personen met een handicap prettig, zelfstandig en onafhankelijk kunnen wonen en leven. In onze gemeente gaat dit om bijna 2.000 inwoners.

In kaart gebracht

Samen met de Adviesraad Sociaal Domein hebben we – onder meer door interviews – in kaart gebracht wat er speelt bij mensen met een beperking. Ook hebben we gekeken wat we nu doen aan toegankelijkheid en wat er anders zou kunnen. Na akkoord van de raad starten we in het najaar met de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda. Hiervoor zijn geen extra financiële middelen beschikbaar. We zijn bij het opstellen van de Agenda dan ook uitgegaan van de bestaande middelen en ambtelijke capaciteit.