Wat is het?

Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kan het Sociaal Team van de gemeente Mook & Middelaar u helpen. Het Sociaal Team zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen aan uw situatie. In andere gevallen wordt er vanuit de gemeente hulp ingezet.

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen:

 • Zelf uw huishouden doen
 • Verplaats in en om uw woning
 • Verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
 • Normaal gebruikmaken van uw woning
 • Andere mensen ontmoeten

Hoe werkt het?

U meldt bij het Sociaal Team dat u hulp nodig heeft. Dit kan op verschillende manieren:

 • U kunt zelf contact opnemen met het Sociaal Team. Het Sociaal Team is op maandag, woensdag en donderdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur telefonisch bereikbaar via (024) 696 91 11. Op het moment dat het Sociaal Team niet bereikbaar is, wordt er door Publiekszaken van de gemeente Mook & Middelaar een terugbelnotitie gemaakt. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
 • U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalteam@mookenmiddelaar.nl

Onderzoek

Naar aanleiding van de melding maakt het Sociaal Team met u een afspraak voor een gesprek. Dit gesprek kan bij u thuis plaatsvinden maar ook in het gemeentehuis. Tijdens het gesprek bespreekt u uw situatie met de medewerker van het Sociaal Team. Het Sociaal Team onderzoekt tijdens het gesprek wat uw beperkingen zijn en of anderen u misschien kunnen helpen. De medewerker van het Sociaal Team maakt een onderzoeksverslag. In dit verslag staan mogelijkheden om uw probleem op te lossen.

Aanvraag

Als het niet mogelijk is uw probleem binnen uw netwerk op te lossen of als een voorliggende voorziening uw probleem niet op kan lossen, kunt u een aanvraag doen. U doet een aanvraag door het onderzoeksverslag van het Sociaal Team te ondertekenen en terug te sturen naar het Sociaal Team. U kunt ook een aanvraag indienen wanneer u het niet eens bent met het onderzoeksverslag van het Sociaal Team. U kunt dan aangeven dat u niet eens bent met de oplossing. Daarbij kunt u ook aangeven wat volgens u wel de oplossing is en het onderzoeksverslag vervolgens terugsturen naar het Sociaal Team.

Hulp nodig bij uw aanvraag?

U kunt iemand in uw netwerk vragen aanwezig te zijn bij dit gesprek. Ook kan er een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het gesprek aanwezig zijn. Een cliëntondersteuner is iemand die u helpt met uw contact met de gemeente. Het is iemand die ‘onafhankelijk’ is. Dat betekent dat hij geen verbinding heeft met de gemeente of een andere organisatie. De cliëntondersteuner is er echt voor u. Mail naar clientondersteuning@meegeldersepoort.nl of bel naar 088 633 00 00. Meer informatie vindt u op de website van MEE Gelderse Poort(externe link).

Voorzieningen

 • Hulp bij het huishouden
 • Woningaanpassingen
 • Rolstoelvoorziening
 • Vervoersvoorziening
 • Begeleiding
 • Dagbesteding
 • Beschermd wonen
 • (Kortdurend) verblijf op een logeeradres
 • Maatschappelijke opvang
 • Verslavingszorg

Kosten

De gemeente kan u vragen om een bijdrage in de kosten. Het CAK bepaalt de hoogte van uw bijdrage.

Hoe lang duurt het?

 • Het Sociaal Team moet binnen 6 weken nadat u melding hebt gedaan het onderzoek uitvoeren.
 • Als u na het onderzoek een aanvraag hebt ingediend, moet de gemeente hier binnen 2 weken op beslissen.
 • Als het Sociaal Team langer dan 6 weken doet over het onderzoek, mag u na 6 weken evengoed een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten tot het onderzoek afgerond is.

Wat kost het?

De gemeente kan u vragen om een bijdrage in de kosten. Het CAK bepaalt de hoogte van uw bijdrage.