U kunt zelf niet stemmen, wat kunt u doen om iemand anders voor u te laten stemmen. Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen om voor u uw stem te laten uitbrengen.

1. Onderhandse volmacht

Via de stempas

 • U vraagt iemand, die ook in de gemeente Mook en Middelaar woont, om voor u te stemmen.
 • U vult de achterkant van uw stempas in. (U zult ongeveer 3 weken voor de verkiezingsdag de stempas met de post ontvangen.)
 • Uzelf, en de persoon die voor u stemt (de gemachtigde), zetten allebei een handtekening.
 • De persoon die voor u stemt neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De persoon brengt de volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.
 • Bij het stemmen moet de persoon, die voor u stemt, ook een kopie van uw identiteitsbewijs (van de volmachtgever) laten zien. Deze persoon kan de kopie identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien.

Let op een kiezer mag naast zijn eigen stem maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen Mogelijk: tot en met op de dag van de verkiezingen

2. Schriftelijke volmacht

Verblijft u langere tijd niet in Nederland? Of wilt u iemand machtigen die niet in de gemeente Mook en Middelaar woont? Dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen. U kunt de schriftelijke volmacht aanvragen voordat u uw stempas hebt ontvangen. Woont u op 23 april 2024 in de gemeente Mook en Middelaar? Dan kunt u de schriftelijke volmacht bij de gemeente Mook en Middelaar aanvragen. De gemeente neemt uw aanvraag na 23 april 2024 in behandeling. Zij kan dan controleren of u kiesrecht heeft voor deze verkiezing.

Procedure

 • U haalt het formulier op bij de balie van het gemeentehuis of u download het formulier hier. Dat kan vanaf heden.
 • U, en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen allebei een deel van dit formulier in en zetten allebei een handtekening.

U kunt het ondertekende formulier:

 • inscannen en per e-mail sturen naar: publiekszaken@mookenmiddelaar.nl.
 • per post sturen naar: Publieksbalie Verkiezingen, Postbus 200, 6585 ZK Mook
 • inleveren bij de publieksbalie. Als u het formulier aan de balie inlevert, laat u een geldig identiteitsbewijs zien. Alleen uzelf (de volmachtgever, de persoon die iemand toestemming geeft) kunt het formulier inleveren.

Tijdig verzenden

 • Verstuurt u het formulier per e-mail of per post? Dan moet het op zijn laatst op zaterdag 1 juni 2024 bij de gemeente binnen zijn.
 • Levert de u als volmachtgever het formulier in aan de balie? Dit kan tot vrijdag 31 mei 2024 om 12.30 uur.

Na de aanvraag

Wordt de aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt de persoon die een machtiging heeft gekregen een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor de andere persoon stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.

Let op:  een kiezer mag naast zijn eigen stem maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen Mogelijk: aan de balie tot en met vrijdag 31 mei 2024 om 12.30 uur, via de post tot en met zaterdag 1 juni 2024