Wat is het?

Wilt u een oordeel van de gemeente over de vergunningplicht van uw bouwplannen, dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. We beoordelen of uw initiatief volgens bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht(externe link) vergunningvrij te realiseren is.

Wat kost het?

Op grond van de gemeentelijke legesverordening bent u voor het indienen van een beoordeling vergunningvrij project leges verschuldigd. Kijk voor de prijzen van de legeskosten voor 2023 op deze pagina(externe link)

Wat moet ik meenemen?

  • een situatietekening/plattegrond van de bestaande situatie
  • een situatietekening/plattegrond van de gewenste situatie met maatvoering
  • indien aanwezig, bestaande bijbehorende bouwwerken op het perceel aangeven

Foto’s en andere informatie ter ondersteuning en verduidelijking van het initiatief zijn zeer welkom. De maatvoering mag indicatief zijn, denk bijvoorbeeld aan: oppervlakte, goothoogte, nokhoogte, afstand tot perceelgrenzen. U kunt alle informatie en tekeningen als bijlagen toevoegen.

Niet voldoende gegevens?

Stuurt u niet voldoende gegevens mee om de vraag te kunnen beoordelen, dan zullen wij u laten weten dat wij uw verzoek helaas niet in behandeling konden nemen.

Hoe lang duurt het?

Wij streven ernaar om u binnen 4 weken na ontvangst schriftelijk te reageren op uw Verzoek beoordeling vergunningvrij bouwen. Omdat het hier een dienstverlening betreft en de verantwoordelijkheid voor het al of niet vergunningvrij bouwen door wetgever bij de burger is gelegd, kan aan de uitkomst van de beoordeling geen rechten worden ontleend.

Extra informatie

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens, die u als initiatiefnemer op onze website achterlaat, vertrouwelijk. Wij zetten de gegevens niet in voor andere doelen en verstrekken deze niet aan derden. De benodigde informatie wordt niet langer bewaard dan is toegestaan volgens de (Archief)wet. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw gegevens? Bekijk dan onze privacyverklaring