Een kiezer die geen stempas ontvangt of zijn stempas verliest, kan bij de gemeente een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan op 2 manieren schriftelijk of mondeling. 

Schriftelijk 

Schriftelijk moet het verzoek voor een vervangende stempas op zaterdag 1 juni 2024 door de gemeente zijn ontvangen. Bij de aanvraag moet de kopie van een geldig legitimatiebewijs zitten.  U kunt hier het formulier downloaden. Mogelijk: tot en met zaterdag 1 juni 2024.

Mondeling

Dit kan aan de balie tot woensdag 5 juni 2024 om 12.00 uur. Bij de aanvraag moet de kopie van een geldig legitimatiebewijs zitten. Mogelijk: tot en met 5 juni 2024 om 12.00 uur