De gemeenteraad heeft op 2 februari 2023 de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Mook en Middelaar 2023 vastgesteld. Deze verordening vervangt de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Mook en Middelaar 2020 en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2023.

Waar staat de verordening?

U kunt de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Mook en Middelaar 2023 en de bijlagen vinden via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Verordening in gewone taal

Een verordening is soms lastig te lezen. Daarom vindt u hieronder de verordening in gewone taal. Aan deze bijlage kunnen rechten worden ontleend.