Wat is het?

 • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.
 • Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Verhuizen naar het buitenland staat vermeld wat u moet doen.

Als u te laat bent met het doorgeven van uw verhuizing, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
 • de ondertekende machtigingsbrief.

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties(externe link) die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Als een ouder of meerderjarig kind en echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar aangifte willen doen kan dit alleen als zij van hetzelfde adres naar hetzelfde adres gaan.

Wat moet ik doen?

U moet uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing aangifte hiervan doen bij de (nieuwe) gemeente.

Direct online doorgeven

U kunt een verhuizing direct online doorgeven.

Persoonlijk doorgeven

Maak een afspraak

Wat moet ik meenemen?

Persoonlijke aangifte

Doet u persoonlijk aangifte? Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee.

Inwoning

Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner om uzelf in te schrijven. Deze toestemming kan de hoofdbewoner via het digitaal loket op deze site geven, of op het formulier dat bij uw verhuisaangifte zit.
 

Hoe lang duurt het?

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

U kunt uw verhuizing al voor de datum dat u daadwerkelijk verhuist doorgeven. De gemeente verwerkt uw aangifte dan op de dag van uw verhuizing.

Aanvullende informatie

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Online aanvraag

                                                                                                                                                                                                            (externe link)

 • Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen.
 • Dit kan maximaal vier weken vóór en uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.
 • Uw verhuizing naar het buitenland geeft u uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek door.

Direct doorgeven

Heeft deze informatie u geholpen?