Staat uw vraag niet tussen onderstaande veelgestelde vragen? Dan kunt u een e-mail sturen aan duurzaam@mookenmiddelaar.nl Wij proberen uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Algemeen

Waarom kiest de gemeente Mook en Middelaar voor anders inzamelen?

Het Rijk stuurt aan op een transitie van afval naar grondstof om de economie meer circulair te maken. Streven: een afvalloze samenleving in 2050. Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad in Mook en Middelaar besloten dat we de komende twee jaar stap voor stap zo veel mogelijk ons afval scheiden. Om grondstoffen, kosten en energie te besparen is in Mook en Middelaar dit streven vertaald naar 30 kg afval per persoon en 75% afvalscheiding in 2030. (In 2021 was dit 107 kg afval per persoon)

Minder restafval

Om de aarde goed achter te laten voor onze volgende generatie, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit ons afval halen. Wist u dat ongeveer 94% van het huishoudelijk afval nog bruikbaar is? Bijna al het afval kan worden gescheiden, zodat minder restafval overblijft. Het is goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Kortom; een win-win situatie. Het verbranden van restafval kost namelijk geld, terwijl bijvoorbeeld papier en Plastic+ (plastic verpakkingen, blik en pak) - in de huidige marktsituatie - geld opleveren als we het gescheiden aanleveren. Er is nog veel winst te behalen met het goed sorteren van ons afval. Als we dat allemaal goed doen, zorgt dat ervoor dat de afvalstoffenheffing betaalbaar blijft. 

Zijn de nieuwe plannen al definitief?

Ja, de plannen zijn definitief. Het college heeft de plannen aangeboden aan de gemeenteraad. In september 2021 is daar door de raad over besloten. (zie ook www.mookenmiddelaar.nl/tijdlijn-afvalinzameling) Nu het beleid is vastgesteld, volgt de komende maanden een meer uitgewerkt uitvoeringsplan waarin alle keuzes worden uitgewerkt en ook ruimte is voor maatwerk. 

Hoe ziet mijn situatie er straks uit?

We beginnen in 2023 met het minder vaak inzamelen van restafval. Dit betekent dat restafval nog maar 1 keer in de 4 weken huis-aan-huis wordt opgehaald. Wie tussendoor toch met te veel restafval zit, kan gebruik maken van één of een aantal ondergrondse ‘overloop’-containers. Vanaf 2024 gaan we over naar ondergrondse containers voor ons restafval. Restafval wordt dan niet meer huis-aan-huis opgehaald. U moet het zelf wegbrengen naar een ondergrondse container.

Door het moeilijker te maken om restafval weg te gooien, werken we dan niet in de hand dat mensen hun afval gaan dumpen?

Dat is inderdaad een risico waar de gemeente en Dar over hebben nagedacht. Dumpingen worden echt niet getolereerd en dit wordt ook goed in de gaten gehouden. De afvalcoach en BOA’s houden de locaties goed in de gaten. Hierop wordt gehandhaafd.

Waar kan ik verkeerd neergezet afval bij (ondergrondse) containers melden?

Afval of huisvuil dat naast de container is gezet kunt u melden via de Dar app of via www.dar.nl

Er is een afval app, wat kan ik daarmee?

Klopt. Op deze app ziet u uw inzameldagen en informatie over de verschillende afvalsoorten. U kunt ook een melding krijgen wanneer en welk afval aan de straat kan. De app is een aanvulling op de online afvalkalender. In de app zit ook de ‘afvalwegwijzer’. Twijfelt u over welk afval waarbij mag? Vul het product in en u ziet gelijk bij welke soort afval u dit kunt doen. Zo wordt afval weer grondstof als u het goed scheidt. U kunt de app hier downloaden: https://www.dar.nl/dar-app/

Waar vind ik de afvalkalender?

De afvalkalender voor de gemeente Mook en Middelaar is digitaal. U vindt de kalender https://afvalkalender.dar.nl/ of in de dar app. Heeft u de afvalwijzer van 2023 liever op papier? Eind dit jaar kunt u deze makkelijk zelf downloaden en printen. Wilt u dat Dar u de papieren afvalwijzer van 2023 toestuurt? Meld u dan uiterlijk 31 oktober 2022 aan via www.dar.nl/papierenafvalwijzer/

Afvalscheiding

Hoe kan ik beter scheiden / zorgen voor minder restafval?

Dar onderzoekt ieder jaar de inhoud van het restafval per wijk en het blijkt dat een groot gedeelte van het restafval nog veel grondstoffen bevat.

 • Maak gebruik van de voorzieningen voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten. 47% van het gewicht van het restafval bestaat uit GFT/E. We kunnen GFT/E goedkoper duurzaam verwerken dan dat we het verbranden als restafval. 
 • Scheid uw plastic verpakkingen, blik en pak (plastic+) van het restafval. Uit de sorteeranalyse van Dar blijkt dat er gemiddeld 6% van het gewicht van ons restafval bestaat uit plastic+. Als u dit goed scheidt heeft u minder restafval. 
 • Lever uw oud papier en karton gescheiden in. Dit wordt iedere maand huis-aan-huis opgehaald. Ongeveer 4% van het gewicht van ons restafval bestaat uit papier en karton.
 • Lever herbruikbare grondstoffen apart in bij centrale inleverplekken of bij de milieustraat. Ongeveer 11% van het restafval bevat andere grondstoffen, zoals textiel, glas, en overig herbruikbaar afval (bijv. hout, puin en elektrische apparaten) Ook luiers kunnen apart worden aangeboden.   
 • Bekijk www.dar.nl/afval/afvalsoorten/#waar-hoort-mijn-afval
cirkeldiagram met samenstelling huishoudelijk restafval Mook en Middelaar 2021: GFT (47%), PMD (6%), Textiel (4%), hout (3%), Papier/karton (4%), glas (1%), steen/pui (3%) en overige fracties (32%)
Samenstelling huishoudelijk restafval Mook & Middelaar 2021, op basis van gewicht.

Wat kan ik doen als ik twijfel welk afval waar hoort?

Weet u bijvoorbeeld niet zeker of een melkpak bij oud papier of plastic+ hoort? Op de Dar app en op www.dar.nl/afvalwijzer vindt u alle informatie over afval. Vul het product in en u ziet gelijk bij welke soort afval u dit kunt doen. Zo wordt afval weer grondstof als u het goed scheidt. U kunt de app hier downloaden: https://www.dar.nl/dar-app/

Wat hoort wel en wat hoort niet bij GFT/E-afval?

GFT/E-afval staat voor groente-, fruit-  en tuinafval en etensresten.

Wat hoort wel bij GFT/E-afval?

 • Bloemen, planten, onkruid, gras, klein snoeiafval en bladeren
 • Schillen en resten van groenten, fruit, aardappelen
 • Etensresten, eierschalen, pinda- en notendoppen
 • Koffiefilters, koffiedik en theebladeren 
 • Vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes)
 • Stro, mest van kleine huisdieren

Wat hoort niet bij GFT/E-afval?

Twijfelt u welk afval bij GFT/E-afval hoort?

Check de afvalwegwijzer in de Dar app of op www.dar.nl/afvalwijzer. Vul een afvalsoort in en zie gelijk in welke bak of zak het afval hoort. 

Wat gebeurt er met het ophalen van het GFT/E-afval?

Dar blijft iedere 2 weken GFT/E-afval huis-aan-huis ophalen.

Waarom is GFT/E-afval scheiden zo belangrijk?

Als GFT/E in aanraking komt met restafval dan kan GFT/E niet meer tot compost worden verwerkt. Dat is jammer. Want GFT/E verwerken is veel minder duur dan restafval verbranden.

Wat kan er gedaan worden aan een stinkende GFT/E-container?

De GFT/E-containers worden 1x per 2 weken geleegd. U kunt stank overlast tegengaan met de volgende maatregelen:

 • Zet de container zoveel mogelijk in de schaduw en niet in de felle zon
 • Snel bedervende spullen, zoals vis en vlees, kunt u in een krant wikkelen of weggooien in een biologisch afbreekbaar zakje.
 • Luchten van de bak kan stank voorkomen. Zet de bak op een kier, of spoel de bak af en toe om met groene zeep
 • Vul de GFT/E-bak in laagjes, laagje gras, laagje etensresten enzovoort.
 • Om maden tegen te gaan kunt u een stukjes klimop in de mini-container stoppen. Klimop is giftig voor maden.

Wat hoort wel en wat hoort niet bij Plastic+-afval?

Er komt nog veel plastic+-afval in het restafval terecht. Wanneer plastic verpakking, blik en pak tussen het restafval zit, kunnen we het niet meer als grondstof voor nieuwe producten gebruiken. Dat is zonde, want gerecycled plastic kan bijvoorbeeld gebruikt worden om tennisballen en fleecekleding van te maken. Om het scheiden van plastic+ makkelijker te maken, stelt u uzelf de volgende vragen:

 • Is het een verpakking?
 • Is het leeg?
 • Komt het uit de keuken of badkamer?

Is het antwoord op alle drie de vragen ‘ja’? Dan mag het bij het plastic+afval. Twijfel? Kijk dan in de afvalscheidingswijzer op de afvalwijzer of de Dar app. 

Wat hoort wel bij plastic+-afval?

 • Flessen voor frisdrank, water, melk, azijn etc.
 • Knijpflessen voor sauzen, olie etc.
 • Flacons voor wasmiddelen, shampoo, schoonmaakmiddelen en zeep
 • Verpakkingen van kaas, vlees en vis
 • Bekers voor yoghurt, vla en ijs
 • Bakjes voor salade, groente en fruit
 • Zakken voor pasta, rijst, brood, snoepgoed etc.
 • Kuipjes voor boter, saus en smeerkaas
 • Plastic tasjes en zakjes
 • Folies van tijdschriften en reclamefolders
 • Plantenpotjes
 • Tubes voor bijvoorbeeld gel, bodylotion en tandpasta
 • Plastic potjes voor gel, vitamines en medicijnen
 • Plastic verpakkingen van bijvoorbeeld tandenborstels en schroefjes
 • Drankblikjes
 • Stalen siroopflessen
 • Conservenblikken (soep, groente en fruit)
 • Blikjes van kattenvoer
 • Aluminium schaaltjes van levensmiddelen
 • Kartonnen pakken voor vruchtensappen, water en wijn
 • Kartonnen pakken voor melk, vla en yoghurt
 • Kartonnen pakken voor soep en pastasaus

Wat hoor niet bij plastic+-afval?

 • Verpakkingen met inhoud (dit hoort bij het restafval)
 • Lege verpakkingen van chemisch afval (dit is klein chemisch afval)
 • Piepschuim (dit levert u in bij de milieustraat)
 • Resten papier, karton of folie (dit is oud papier)
 • Kitkokers (restafval)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom)
 • Hard plastic zoals speelgoed en emmers (restafval of kringloop)
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Shoppertas voor boodschappen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken (niet leeg is het klein chemisch afval, leeg is het restafval)
 • Spuitbussen (deodorant, verf etc.)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Kartonnen pakken waar ander afval is ingestopt
 • Los karton (doosje) of ander papier
 • Medisch afval (en verpakkingen hiervan) zoals naalden en infuusmateriaal

Wat gebeurt er met het ophalen van Plastic+-afval?

In 2022 en 2023 wordt Plastic+-afval iedere 2 weken huis-aan-huis opgehaald. Wanneer alle ondergrondse containers (in 2024) zijn geplaatst, zijn de minicontainers voor restafval niet meer nodig. De bedoeling (hier is nog niet toe besloten) is dat deze containers door huishoudens gebruikt gaan worden voor inzameling van Plastic+. Dit neemt geen extra ruimte in omdat u deze container immers al heeft. Het biedt ook het voordeel dat u niet meer te maken heeft met de losse zakjes voor Plastic+.

Tarieven

Is het niet beter/goedkoper om afval achteraf te scheiden?

In Nederland is de laatste jaren veel discussie over de vraag wat nu beter is: afval door inwoners aan de bron laten scheiden of achteraf via techniek (nascheiden). Zowel over hoeveelheid als kwaliteit is op dit moment het beste resultaat te behalen met bronscheiding. Dit houdt in dat afvalstromen als Plastic+, papier, glas, etc. gescheiden van elkaar worden ingezameld. Gemeente Mook en Middelaar zet hier nu op in. Op dit moment is het zo dat de best presterende gemeentes de afvalstromen aan huis ophalen. Met een tarief op restafval willen we inwoners aanmoedigen hun afval beter te scheiden. Zo hoeft u zo min mogelijk gebruik te maken van de restafvalcontainer. 

Hoe hoog wordt de afvalstoffenheffing in 2023?

Het is nog niet precies te zeggen hoe hoog de Afvalstoffenheffing wordt in 2023. De voorbereidingen voor de uitvoering van alle maatregelen zijn nog in volle gang. Eind 2022 wordt de hoogte van de Afvalstoffenheffing vastgesteld door de Raad.