Staat uw vraag niet tussen onderstaande veelgestelde vragen? Dan kunt u een e-mail sturen aan duurzaam@mookenmiddelaar.nl Wij proberen uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Algemeen

Waarom kiest de gemeente Mook en Middelaar voor anders inzamelen?

Het Rijk stuurt aan op een transitie van afval naar grondstof om de economie meer circulair te maken. Streven: een afvalloze samenleving in 2050. Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad in Mook en Middelaar besloten dat we de komende twee jaar stap voor stap zo veel mogelijk ons afval scheiden. Om grondstoffen, kosten en energie te besparen is in Mook en Middelaar dit streven vertaald naar 30 kg afval per persoon en 75% afvalscheiding in 2030. (In 2021 was dit 107 kg afval per persoon; in 2022 95 kg.)

Minder restafval

Om de aarde goed achter te laten voor onze volgende generatie, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit ons afval halen. Wist u dat ongeveer 94% van het huishoudelijk afval nog bruikbaar is? Bijna al het afval kan worden gescheiden, zodat minder restafval overblijft. Het is goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Kortom; een win-win situatie. Het verbranden van restafval kost namelijk geld, terwijl bijvoorbeeld papier en Plastic+ (plastic verpakkingen, blik en pak) - in de huidige marktsituatie - geld opleveren als we het gescheiden aanleveren. Er is nog veel winst te behalen met het goed sorteren van ons afval. Als we dat allemaal goed doen, zorgt dat ervoor dat de afvalstoffenheffing betaalbaar blijft. 

Zijn de nieuwe plannen al definitief?

Het college heeft de plannen aangeboden aan de gemeenteraad. In september 2021 is daar door de raad over besloten. (zie ook www.mookenmiddelaar.nl/tijdlijn-afvalinzameling) We gaan gefaseerd over naar omgekeerd inzamelen. Dit doen we stap voor stap. Het systeem van ondergrondse containers heeft in andere gemeenten bewezen dat de hoeveelheid restafval flink omlaag kan. In Mook en Middelaar verlagen we eerst de inzamelfrequentie van restafval in 2023. Dat evalueren we en in 2025 starten we een proefgebied. Pas als de resultaten succesvol zijn, gaan we weer een stap verder. De raad beslist hier dan over. 

Hoe ziet mijn situatie er straks uit?

We gaan stapsgewijs te werk. En beginnen in 2023 met het minder vaak inzamelen van restafval. Dit betekent dat restafval nog maar 1 keer in de 4 weken huis-aan-huis wordt opgehaald. Wie tussendoor toch met te veel restafval zit, kan gebruik maken van ondergrondse ‘overloop’-containers. Bedoeling is om vanaf 2026 over te gaan naar ondergrondse containers voor ons restafval. Restafval wordt dan niet meer huis-aan-huis opgehaald. U moet het zelf wegbrengen naar een ondergrondse container. Op deze pagina leest u hoe de inzameling van afval vanaf 2023 is geregeld: www.mookenmiddelaar.nl/vernieuwd-inzamelsysteem-2023

Door het moeilijker te maken om restafval weg te gooien, werken we dan niet in de hand dat mensen hun afval gaan dumpen?

Dat is inderdaad een risico waar de gemeente en Dar over hebben nagedacht. Dumpingen worden echt niet getolereerd en dit wordt ook goed in de gaten gehouden. De afvalcoach en BOA’s houden de locaties goed in de gaten. Hierop wordt gehandhaafd.

Waar kan ik verkeerd neergezet afval bij (ondergrondse) containers melden?

Onze buitendienst controleert dagelijks de centrale verzamelcontainers en zorgt ervoor dat bijgeplaatst afval wordt opgeruimd. Als we merken dat ondergrondse containers vaker geleegd moeten worden, zorgt Dar hiervoor. Mochten er plekken zijn waar het steeds misgaat, dan zet Dar afvalcoaches in. Wilt u melding doen van afval dat naast de container is gezet, dan kan dit via de Dar app of via www.dar.nl(externe link) De klantenservice van Dar is te bereiken via 024 - 371 60 00

Er is een afval app, wat kan ik daarmee?

Klopt. Op deze app ziet u uw inzameldagen en informatie over de verschillende afvalsoorten. U kunt ook een melding krijgen wanneer en welk afval aan de straat kan. De app is een aanvulling op de online afvalkalender(externe link). In de app zit ook de ‘afvalwegwijzer’. Twijfelt u over welk afval waarbij mag? Vul het product in en u ziet gelijk bij welke soort afval u dit kunt doen. Zo wordt afval weer grondstof als u het goed scheidt. U kunt de app hier downloaden: https://www.dar.nl/dar-app/(externe link)

Waar vind ik de afvalkalender?

De afvalkalender voor de gemeente Mook en Middelaar is digitaal. U vindt de kalender https://afvalkalender.dar.nl/(externe link) of in de dar app. Heeft u de afvalwijzer van 2023 liever op papier? Eind dit jaar kunt u deze makkelijk zelf downloaden en printen. Wilt u dat Dar u de papieren afvalwijzer van 2023 toestuurt? Meld u dan uiterlijk 31 oktober 2022 aan via www.dar.nl/papierenafvalwijzer/(externe link)

Wat doet de gemeente en wat doet Dar?

Gemeente Mook en Middelaar gaat over het beleid. We willen daarmee graag een bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen op het gebied van afval en grondstoffen. We willen grondstoffen zoveel mogelijk gescheiden inzamelen en geschikt maken voor recycling. Dat doen we door inwoners te helpen en te stimuleren het afval zo goed mogelijk te scheiden. Afvalinzamelaar Dar zorgt voor de uitvoering.

Plastic+, oud papier en GFT

Plastic+, oud papier en GFT haalt Dar gratis aan huis op. Textiel, glas, luiers en incontinentiemateriaal kunt u gratis wegbrengen naar centrale containers verdeeld over de gemeente. Scheiden we deze grondstoffen goed? Dan blijft er per huishouden een beperkte hoeveelheid restafval over. Dit restafval haalt Dar vanaf 1 januari 2023 nog 1 keer per 4 weken aan huis op. Voor wie dit te weinig is, zijn er in onze gemeente 4 centrale containers voor restafval. Alle andere afvalsoorten kunt u kwijt op de milieustraat in Mook of bij een van de andere Dar-milieustraten. Voor een aantal soorten afval moet u daar per kilogram betalen. Tegen betaling kan Dar uw grof afval ook aan huis ophalen.

De plannen voor het wegbrengen van restafval stroken niet met het feit dat iedereen moet kunnen meedoen (sociale inclusie). Denken jullie wel aan ouderen en minder validen?

Als we in 2026 overgaan naar omgekeerd inzamelen, moet iedereen zijn restafval wegbrengen naar een centrale verzamelcontainer. De gemeente kan ouderen en mindervaliden dan helpen met een oplossing op maat. Dit gebeurt ook in andere gemeentes die over zijn gegaan naar deze vorm van afvalinzameling. Hoe we dit precies gaan doen, zal de komende tijd vorm krijgen. Bijvoorbeeld gedurende de proef die we gaan doen.

Ik kan mijn restafval echt niet zelf wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer. Hoe kan ik dit oplossen?

We begrijpen dat het niet voor iedereen mogelijk is om de ondergrondse container te bereiken, bijvoorbeeld vanwege medische redenen. Voor die inwoners bieden we een oplossing op maat. Wilt u hiervan gebruik maken, meld u dan via gemeente@mookenmiddelaar.nl. En vermeld in de mail uw  naam, het adres, telefoonnummer, eventueel e-mail en de reden van uw aanvraag voor een maatwerkoplossing. We zullen uw aanvraag dan zo snel mogelijk beoordelen.

Wat kan ik met de afvalpas van Dar?

Bij ieder woonadres in onze gemeente hoort een afvalpas. Deze moet dus bij verhuizing achterblijven. De afvalpas heeft meerdere functies. U kunt ermee terecht bij de verschillende milieustraten van Dar. En: met de afvalpas kunt u de centrale overloopcontainers voor restafval openen.  Door de pas te scannen, gaat de container open en kunt u een afvalzak weggooien. Met de afvalpas wordt uw huishouden geregistreerd. Zodat de kosten voor het weggooien van dit restafval in rekening kan worden gebracht.

Wat kunnen we als consumenten nu écht bijdragen aan het afvalprobleem?

Landelijk streven we naar 0 kg restafval in 2050. Verschillende overheden zullen moeten samenwerken om dit te behalen. Het Rijk zorgt met wetgeving ook voor verplichtingen aan producenten, om zo de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen en de producten beter recyclebaar te maken. Maar ook gemeenten en inwoners hebben invloed. Het is aan hen om het afval dat er nog geproduceerd wordt zo goed mogelijk te scheiden. Als groenafval bij het GFT komt, plastic bij het plastic en het papier bij het papier, dan zijn dit allemaal soorten ‘afval’ die hergebruikt kunnen worden. Daarmee wordt het een grondstof in plaats van afval. Alles wat goed gescheiden ingezameld wordt, valt dan niet onder restafval. Op die manier kan de hoeveelheid restafval (het niet te scheiden afval) echt flink omlaag.

Waarom komen er vanaf 1 januari 2023 al een aantal centrale, ondergrondse verzamelcontainers?

Vanaf 1 januari 2023 wordt het restafval niet meer eens per 2 weken, maar eens per 4 weken opgehaald. Iedereen kan dus nog gewoon gebruik blijven maken van de huidige container. Door beter te scheiden wordt de hoeveelheid restafval voor de grijze container minder. Daarmee is het voor de meeste mensen waarschijnlijk goed te doen om het restafval maar eens per 4 weken op te halen. Mocht een huishouden toch te veel restafval produceren, dan is er komen er in de gemeente 4 extra inzamelcontainers. En: wie liever altijd de afvalzak naar een verzamelcontainer brengt, mag dat natuurlijk. Mocht er in onze gemeente uiteindelijk gekozen worden om definitief over te gaan naar een inzamelsysteem waarbij we alleen nog met ondergrondse verzamelcontainers werken, dan komen er uiteraard meer. Hierbij zullen we de inwoners ook betrekken.

Houden we onze eigen grijze 180 liter containers voor restafval?

Ja, de grijze container voor restafval die u nu heeft, blijft (in ieder geval tot 2026). Dit betekent dat u een container met inhoud van 180 liter houdt om uw restafval in te verzamelen. 

Waar kan ik een vraag stellen over een (extra) container?

Dar is verantwoordelijk voor de afvalcontainers in onze gemeente. U vindt hierover meer informatie op www.dar.nl/afval/containers/(externe link)

Hier kunt u ook een grotere of extra GFT/E container aanvragen. Voor een extra container betaalt u eenmalig € 50 en jaarlijks € 50.

Milieustraat

Van welke milieustraten kan ik vanaf 2023 gebruikmaken?

De milieustraten waar u met uw afvalpas heen kunt, zijn:

 • Milieustraat Mook, Veldweg 3
 • Milieustraat Nijmegen, Kanaalstraat 401
 • Milieustraat Wijchen, Bijsterhuizen 2406
 • Milieustraat Millingen aan de Rijn, Molenveld 22
 • Milieustraat Groesbeek, Ambachtsweg 16
 • Milieustraat Druten, Kerkstraat 60

Kijk voor meer informatie en openingstijden op: www.dar.nl/afval/milieustraten/(externe link)

Dar-milieustraten zijn voor de meeste inwoners alleen per auto bereikbaar. Waarom meer milieustraten als dat extra vervuiling veroorzaakt?

Meer autobewegingen zorgen inderdaad voor meer uitstoot. Toch vinden we het belangrijk om het voor onze inwoners mogelijk te maken om op meer momenten naar een milieustraat te kunnen gaan. Zo wordt er meer grof afval apart ingezameld en kunnen ook mensen die bijvoorbeeld altijd op zaterdag werken gebruik maken van een milieustraat.

Waarom gaat de milieustraat in Mook niet vaker open?

Omdat we vanuit de samenwerking met Dar de mogelijkheid kunnen bieden van meer milieustraten met ruimere openingstijden, zien we geen aanleiding om de situatie in Mook aan te passen.

Kan ik op elke milieustraat hetzelfde afval kwijt?

Nee, de milieustraat in Groesbeeks is bijvoorbeeld uitgebreider dan die in Mook. Wat u per milieustraat kunt brengen, vindt u – vanaf 1 januari 2023 – op www.dar.nl/afval/milieustraten/(externe link)

Afvalscheiding

Hoe kan ik beter scheiden / zorgen voor minder restafval?

Dar onderzoekt ieder jaar de inhoud van het restafval per wijk en het blijkt dat een groot gedeelte van het restafval nog veel grondstoffen bevat.

 • Maak gebruik van de voorzieningen voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten. 28% van het gewicht van het restafval bestaat uit GFT/E. We kunnen GFT/E goedkoper duurzaam verwerken dan dat we het verbranden als restafval. 
 • Scheid uw plastic verpakkingen, blik en pak (plastic+) van het restafval. Uit de sorteeranalyse van Dar blijkt dat er gemiddeld 8% van het gewicht van ons restafval bestaat uit plastic+. Als u dit goed scheidt heeft u minder restafval. 
 • Lever uw oud papier en karton gescheiden in. Dit wordt iedere maand huis-aan-huis opgehaald. Ongeveer 5% van het gewicht van ons restafval bestaat uit papier en karton.
 • Lever herbruikbare grondstoffen apart in bij centrale inleverplekken of bij de milieustraat. Ongeveer 23% van het restafval bevat andere grondstoffen, zoals textiel, glas, en overig herbruikbaar afval (bijv. hout, puin en elektrische apparaten) Ook luiers kunnen apart worden aangeboden.   
 • Bekijk www.dar.nl/afval/afvalsoorten/#waar-hoort-mijn-afval(externe link)
 • Visual van afvalbak met percentages die aangeven wat de samenstelling van ons restafval is in 2022. 12% puin, 3% hout, 5% textiel, 3% glas, 8% plastic, 5% papier, 28% gft en 36% overig.

Wat kan ik doen als ik twijfel welk afval waar hoort?

Weet u bijvoorbeeld niet zeker of een melkpak bij oud papier of plastic+ hoort? Op de Dar app en op www.dar.nl/afvalwijzer(externe link) vindt u alle informatie over afval. Vul het product in en u ziet gelijk bij welke soort afval u dit kunt doen. Zo wordt afval weer grondstof als u het goed scheidt. U kunt de app hier downloaden: https://www.dar.nl/dar-app/(externe link)

Wat hoort wel en wat hoort niet bij GFT/E-afval?

GFT/E-afval staat voor groente-, fruit-  en tuinafval en etensresten.

Wat hoort wel bij GFT/E-afval?

 • Bloemen, planten, onkruid, gras, klein snoeiafval en bladeren
 • Schillen en resten van groenten, fruit, aardappelen
 • Etensresten, eierschalen, pinda- en notendoppen
 • Koffiefilters, koffiedik en theebladeren 
 • Vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes)
 • Stro, mest van kleine huisdieren

Wat hoort niet bij GFT/E-afval?

Twijfelt u welk afval bij GFT/E-afval hoort?

Check de afvalwegwijzer in de Dar app(externe link) of op www.dar.nl/afvalwijzer(externe link). Vul een afvalsoort in en zie gelijk in welke bak of zak het afval hoort. 

Wat gebeurt er met het ophalen van het GFT/E-afval?

Dar blijft iedere 2 weken GFT/E-afval huis-aan-huis ophalen. Dit is vanaf 2023 gratis.

Waarom is GFT/E-afval scheiden zo belangrijk?

Als GFT/E in aanraking komt met restafval dan kan GFT/E niet meer tot compost worden verwerkt. Dat is jammer. Want GFT/E verwerken is veel minder duur dan restafval verbranden.

Wat kan er gedaan worden aan een stinkende GFT/E-container?

De GFT/E-containers worden 1x per 2 weken geleegd. U kunt stank overlast tegengaan met de volgende maatregelen:

 • Zet de container zoveel mogelijk in de schaduw en niet in de felle zon
 • Snel bedervende spullen, zoals vis en vlees, kunt u in een krant wikkelen of weggooien in een biologisch afbreekbaar zakje.
 • Luchten van de bak kan stank voorkomen. Zet de bak op een kier, of spoel de bak af en toe om met groene zeep
 • Vul de GFT/E-bak in laagjes, laagje gras, laagje etensresten enzovoort.
 • Om maden tegen te gaan kunt u een stukjes klimop in de mini-container stoppen. Klimop is giftig voor maden.

Ik heb niet genoeg aan mijn groene GFT/E-container. Kan ik een extra container krijgen?

Wie een 140 liter GFT/E-container heeft, kan deze omwisselen voor een 240 liter container (of andersom). Dit is éénmaal per adres gratis. Ook kunt u bij Dar een tweede container aanvragen. Hiervoor betaalt u - ongeacht inhoudsmaat - eenmalig € 50 en jaarlijks € 50. Wie in een hoogbouw woning woont, kan gratis om een extra 28 liter GFT-bak vragen, via www.dar.nl/afval/containers/(externe link)

Wat hoort wel en wat hoort niet bij Plastic+-afval?

Er komt nog veel plastic+-afval in het restafval terecht. Wanneer plastic verpakking, blik en pak tussen het restafval zit, kunnen we het niet meer als grondstof voor nieuwe producten gebruiken. Dat is zonde, want gerecycled plastic kan bijvoorbeeld gebruikt worden om tennisballen en fleecekleding van te maken. Om het scheiden van plastic+ makkelijker te maken, stelt u uzelf de volgende vragen:

 • Is het een verpakking?
 • Is het leeg?
 • Komt het uit de keuken of badkamer?

Is het antwoord op alle drie de vragen ‘ja’? Dan mag het bij het plastic+afval. Twijfel? Kijk dan in de afvalscheidingswijzer(externe link) op de afvalwijzer of de Dar app. 

Wat hoort wel bij plastic+-afval?

 • Flessen voor frisdrank, water, melk, azijn etc.
 • Knijpflessen voor sauzen, olie etc.
 • Flacons voor wasmiddelen, shampoo, schoonmaakmiddelen en zeep
 • Verpakkingen van kaas, vlees en vis
 • Bekers voor yoghurt, vla en ijs
 • Bakjes voor salade, groente en fruit
 • Zakken voor pasta, rijst, brood, snoepgoed etc.
 • Kuipjes voor boter, saus en smeerkaas
 • Plastic tasjes en zakjes
 • Folies van tijdschriften en reclamefolders
 • Plantenpotjes
 • Tubes voor bijvoorbeeld gel, bodylotion en tandpasta
 • Plastic potjes voor gel, vitamines en medicijnen
 • Plastic verpakkingen van bijvoorbeeld tandenborstels en schroefjes
 • Drankblikjes
 • Stalen siroopflessen
 • Conservenblikken (soep, groente en fruit)
 • Blikjes van kattenvoer
 • Aluminium schaaltjes van levensmiddelen
 • Kartonnen pakken voor vruchtensappen, water en wijn
 • Kartonnen pakken voor melk, vla en yoghurt
 • Kartonnen pakken voor soep en pastasaus

Wat hoor niet bij plastic+-afval?

 • Verpakkingen met inhoud (dit hoort bij het restafval(externe link))
 • Lege verpakkingen van chemisch afval (dit is klein chemisch afval(externe link))
 • Piepschuim (dit levert u in bij de milieustraat(externe link))
 • Resten papier, karton of folie (dit is oud papier(externe link))
 • Kitkokers (restafval)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom)
 • Hard plastic zoals speelgoed en emmers (restafval of kringloop(externe link))
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Shoppertas voor boodschappen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken (niet leeg is het klein chemisch afval, leeg is het restafval)
 • Spuitbussen (deodorant, verf etc.)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Kartonnen pakken waar ander afval is ingestopt
 • Los karton (doosje) of ander papier
 • Medisch afval (en verpakkingen hiervan) zoals naalden en infuusmateriaal

Wat gebeurt er met het ophalen van Plastic+-afval?

In 2022 en 2023 wordt Plastic+-afval iedere 2 weken huis-aan-huis opgehaald. Wanneer alle ondergrondse containers (in 2024) zijn geplaatst, zijn de minicontainers voor restafval niet meer nodig. De bedoeling (hier is nog niet toe besloten) is dat deze containers door huishoudens gebruikt gaan worden voor inzameling van Plastic+. Dit neemt geen extra ruimte in omdat u deze container immers al heeft. Het biedt ook het voordeel dat u niet meer te maken heeft met de losse zakjes voor Plastic+.

Tarieven

Is het niet beter/goedkoper om afval achteraf te scheiden?

In Nederland is de laatste jaren veel discussie over de vraag wat nu beter is: afval door inwoners aan de bron laten scheiden of achteraf via techniek (nascheiden). Zowel over hoeveelheid als kwaliteit is op dit moment het beste resultaat te behalen met bronscheiding. Dit houdt in dat afvalstromen als Plastic+, papier, glas, etc. gescheiden van elkaar worden ingezameld. Gemeente Mook en Middelaar zet hier nu op in. Op dit moment is het zo dat de best presterende gemeentes de afvalstromen aan huis ophalen. Met een tarief op restafval willen we inwoners aanmoedigen hun afval beter te scheiden. Zo hoeft u zo min mogelijk gebruik te maken van de restafvalcontainer. 

Hoe hoog wordt de afvalstoffenheffing in 2024?

Wat u gaat betalen voor afval in 2024 is op 14 december door de raad vastgesteld. Het gaat om 3 kostensoorten:

 • €    10,29 per keer dat u de restafvalcontainer aan de weg zet
 • €      2,29 per klepopening, voor het gooien van een zak restafval in een van de 4 centrale overloopcontainers
 • € 216,36 per jaar voor vastrecht 

Deze tarieven zijn gebaseerd op de verwachte afvalkosten die we in 2024 gaan maken en onze doelstelling om zo min mogelijk restafval over te houden. We hebben hierbij ook gekeken naar de vergoedingen die we krijgen voor het leveren van grondstoffen, tarieven in omliggende gemeenten en huidige tarieven.

Meer informatie vindt u op www.mookenmiddelaar.nl/tarieven-afval-2024

Ik wil graag meer uitleg bij de tarieven voor afval

Uitleg tarief legen grijze container

Een grijze container met restafval mag maximaal 70 kilo wegen. In de praktijk weegt de inhoud van een gevulde restafval container rond de 30 kilo. Tegen het tarief van 2022 (€0,31 per kilo) zouden de kosten voor het legen van die container ongeveer €9,30 zijn. Dit hebben we als uitgangspunt voor de kosten per lediging genomen. In 2024 is het tarief per lediging € 10,29.                                                                                                                    

Uitleg tarief per klepopening

In onze grijze container kunnen ongeveer 4 tot 5 afvalzakken. Om het tarief voor het wegbrengen van restafval vergelijkbaar te stellen aan het tarief per lediging aan huis, hebben we dat tarief gedeeld door 4,5. Hiermee komt het tarief per klepopening van de centrale verzamelcontainer uit op €2,29. In 2024 maken we het niet financieel voordeliger om voor het ene of het andere inzamelsysteem te kiezen. Zouden we 1 van de 2 systemen financieel interessanter maken, dan benadelen we het andere systeem. Dat is op dit moment nog niet wenselijk. Als de verzamelcontainers namelijk veel goedkoper zouden zijn, zorgt dat voor lagere opbrengsten en hogere kosten (omdat die vaker geleegd moeten worden dan nu begroot).

Uitleg tarief vastrecht

Het vastrecht wordt betaald door alle huishoudens (tenzij er sprake is van een vrijstelling). Hoe hoger het vastrecht, hoe lager de flexibele tarieven kunnen zijn, en andersom. Hierin moeten we de juiste balans vinden. Een hoger vastrecht zorgt voor gegarandeerde inkomsten. Een hoger flexibel tarief geeft een financiële prikkel om zo goed mogelijk te scheiden. En dat is wat we als gemeente willen. In het tarief voor vastrecht zitten veel kosten die sowieso gemaakt moeten worden om afval op te kunnen halen en verwerken. Maar ook zaken als zwerfafvalbestrijding, het legen van openbare prullenbakken etc. Het vastrecht is in 2024 € 216,36. De stijging in het vastrecht heeft 4 hoofdredenen:

 1. Een beter evenwicht tussen de kosten en baten van afvalinzameling;
 2. Algemene prijsstijgingen voor materialen en diensten die ingekocht worden;
 3. Het afschaffen van het flexibele tarief voor gft-afval;
 4. Het verlagen van de prijzen bij de milieustraat en het verruimen van de beschikbaarheid door toegang tot andere milieustraten open te stellen.