De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft op 28 januari 2021 het bestemmingsplan ‘Reconstructie N271 Mook – Milsbeek’ vastgesteld. Op het bestemmingsplan werden veel zienswijzen ingediend en er zijn veel insprekers geweest. Uit de zienswijzen bleek een groot misverstand over het besluit dat de gemeenteraad moest nemen. De stukken grond waarover de N271 loopt hebben in het plan de bestemming ‘Verkeer’. Omdat op bepaalde plaatsen de weg iets meer ruimte nodig heeft, moet voor een aantal stukjes de bestemming worden herzien. Deze wijziging is nodig om aansluitingen veiliger te maken en de Pleisterplaats in Plasmolen mogelijk te maken. Dankzij de reconstructie kan de gemeente meeliften met de werkzaamheden van de Provincie Limburg, hetgeen kostenbesparend werkt.

Een zaak van de provincie Limburg

De gemeenteraad heeft dus een besluit moeten nemen over het herbestemmen van de stukjes grond die nu nog geen bestemming ‘Verkeer’ hebben, maar heeft geen besluit hoeven nemen over de reconstructie zelf. De Rijksweg, N271, is namelijk een provinciale weg en de reconstructie hiervan is dan ook een zaak van de Provincie Limburg. De provincie heeft zelf voorafgaand aan haar besluit veel bijeenkomsten over de plannen gehouden met belanghebbenden, waaronder de ondernemers in Plasmolen. De plannen zijn naar aanleiding daarvan ook op diverse punten aangepast. Ook over de te kappen bomen is meermaals overleg gevoerd: bomen worden niet onnodig gekapt en de te kappen bomen worden in ruime mate gecompenseerd. Ook als de gemeenteraad besloten zou hebben de bestemming niet aan te passen, zou de reconstructie gewoon kunnen doorgaan. Het project zou dan alleen veel vertraging oplopen en de Pleisterplaats en veiligere aansluitingen van zijwegen zouden dan niet kunnen worden gerealiseerd. Dit zou zeer nadelig zijn voor onze gemeente.

Een groene en aantrekkelijke uitstraling

In 2019 is het project in eerste instantie door de Provincie Limburg on hold gezet, omdat er op dat moment onvoldoende geld was voor grote infrastructurele wijzigingen. Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente heeft de provincie het project weer opgepakt. De N271 is voor de gemeente vooral van belang als toeristische route. Wij willen namelijk dat de weg niet alleen veiliger wordt, maar ook toegankelijker voor voetgangers en fietsers. Daarnaast willen wij dat het parkeren langs deze weg beter wordt geregeld en dat de weg een groenere en aantrekkelijkere uitstraling krijgt. Daarom hebben wij ook de Pleisterplaats, een natuurstenen ontmoetingsplek die wordt gerealiseerd onder aan de Zevendalseweg, in het project laten meenemen. Samen met de Provincie Limburg hebben wij een landschapsarchitect ingehuurd om de inrichting van de weg en de parkeerplaatsen te laten opwaarderen.

Verkeersveiligheid

Tijdens de raadsvergadering werd de zorg geuit over de verkeersveiligheid op sommige punten binnen het traject. Hierover zal nader overleg met de Provincie Limburg plaatsvinden.